Miljøvernforbundet krever avslag på tre småkraftverk i Samnanger

Miljøvernforbundet har sendt inn høringsuttalelser på de 3 søknadene om kraftutbygging i Sandelva, Dukebotn og Jarlshaug i Samnanger kommune. Da det fra før er gjort store inngrep i vassdragene i denne regionen må tålegrensen anses å være nådd. Kraftverkene vil være ytterligere unødige ødeleggelser av landets unike vassdragsnatur.

Konsesjonssøknadene er enda noen søknader om å fortsette årelatingen av norsk vassdragsnatur. Vi har ingen kraftmangel i Norge og har derfor ikke behov for å rasere ytterligere vassdrag. Da disse 3 kraftverkene og de bygges tilsammen bare ville kunne få en årlig produksjon tilsvarende 1460 husstanders kraftforbruk så er det helt uakseptabelt å tillate disse inngrepene. Naturlandskap med områder som inkluderer inngrepsfrie naturområder vil gå tapt ved utbygging. I et av vassdragene er det også registrert ål som er en kritisk truet art!

Gjennomgående er det også at de påstår at de skal forhindre tap av arter i vassdragene med tilstrekkelig minstevannsføring. Miljøvernforbundet vil påpeke at vi mange ganger har fått bilder og tilbakemelding på at minstevannsføring ser ut til å brytes. Miljøvernforbundet vil påpeke at det alltid er fare for teknisk svikt eller planlagt svikt som medfører at minstevannsføringen brytes. Å omgå minstevannsføringsreglementet medfører økte inntekter for kraftverkseieren.

Som i mange andre konsekvensutredninger så bærer vurderingene preg av at selskapet som lager utredningene får betalt av tiltakshaver. For å få nye oppdrag av dem og andre i framtiden har de åpenbar egeninteresse av å medvirke til at konsesjonssaker får aksept. For å forhindre at denne mangelen på nøytral vurdering fortsetter er det nødvendig at tiltakshaverne betaler en konsesjonsavgift som myndighetene så velger ut en virksomhet som står for konsekvensutredningen. En slik ordning ville sikre nøytral vurdering imotsetning til det vi har idag.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian