Sensur og hemmelighold av høringssvar

Det er kritikkverdig at enkelte offentlige myndighetsorganer finner det opportunt å bedrive sensur og hemmelighold av høringssvar som har et innhold som disse offentlige myndighetene ikke er komfortable med å la innbyggerne få lese. Det må (burde) forventes at offentlige myndigheter har såpass kontroll over innkommende høringssvar, at de ikke ved en «glipp» overser og glemmer å publisere høringssvarene som kommer inn fra Norges Miljøvernforbund.

Medlem og medforfatter Rune Birger Nilsen takkes for at han gjorde NMF oppmerksom på at Rogaland fylkeskommune og Miljødirektoratet hadde forsøkt å hemmeligholde NMF sitt høringssvar for offentligheten. NMF klaget inn saken til overordnet forvaltningsorgan.

Vedlagt følger en beklagelse fra Rogaland fylkeskommune fordi at Fylkeskommunen/Miljødirektoratet hadde oversett, og derved «glemt» å legge ut Norges Miljøvernforbund (NMF) sin høringsuttalelse på Vannportalen.

NMF sitt høringssvar som først var forsøkt hemmeligholdt og sensurert vekk fra de øvrige høringssvarene kan nå leses her:

Vannportalen – Høring av planprogram og hovedutfordringer er nå avsluttet

Relaterte artikler

nb_NONorwegian