Solen skinner på solkraftbransjen

Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i landskapet vårt. Det siste 10 året har solcelleenergi sunket drastisk i pris i takt med stigende produksjon. Panelene blir også mer effektive. I 2013 ble det investert over 600 milliarder kroner på verdensbasis i solcelleanlegg som produserer elektrisitet. Dette var det første året hvor installert ny elektrisitetsproduksjon var høyere for solenergi enn vind. Det er spesielle anvendelser for nyttig bruk av solenergi i Norge, som hytter, fyrlykter, solenergidrevne trafikklys – energi, som ikke behøver å være knyttet til strømnettet. Men her til lands har våre myndigheter ikke fått med seg utviklingen og fortsetter å unødvendig ødelegge norsk natur. Heldigvis står det bedre til i det private næringsliv på dette feltet.

Det norske selskapet Scatec som er et utbyggingsselskap for solenergi har bygd ut solkraftverk i Sør-Afrika, Tsjekkia og Rwanda for 4 milliarder kroner. Nå skal tempoet i utbyggingen økes, og solkraftverk i Utah, Hawaii og Jordan skal være igang med strømproduksjon om drøyt ett år. Deretter skal det bygges i Japan, USA og flere andre afrikanske land. Raymond Carlsen, administrerende direktør i Scatec Solar har til Dagens Næringsliv uttalt følgende: “……Meningen er å dele ut halvparten av overskuddet fra kraftverkene til aksjonærene og bruke den andre halvparten til å bygge mer, sier Carlsen, som kaller det en vekst- og dividendebutikk……I Sør-Afrika konkurrerer vi med kullkraft på pris. Så langt ned er kostnadene kommet, og enda lavere vil de bli. Vi nærmer oss et nivå der vi inklusive batterier kan produsere hele døgnet og konkurrere mot fossile energiformer på pris. Vi er langt på vei, sier Carlsen”.

Veksten og mulighetene i det globale markedet har blitt overskygget av de problemene norske solenergiselskaper har hatt i Norge og den konkurransen som har kommet fra kinesiske selskaper.

Tidligere i år skrev magasinet Economist en artikkel som beskriver hvordan en del ulike støtteordninger som har subsidiert bygging av sol-varme anlegg og installasjon av solcellepaneler i private boliger, er ferd med å falle bort i USA. Men fordi solcelleteknologi er blitt så konkurransedyktig på pris kommer det likevel til å bli bygget ut mye mer solenergi i USA med langt mindre subsidier før før. Verdt å merke seg er det at solkraft stod for 29% av den nyinstallerte produksjonskapasiteten av elektrisitet i 2014. Kun gasskraftverk som stod 46% av veksten var høyere. Den nesten like store veksten i solenergi har falt helt i skyggen av norske mediers omtale av skifergassproduksjon i USA.

Artikkelen kan leses her.

Solfangeranlegg til oppvarming av varmtvann er lønnsomt i en rekke land, til og med i sydlige deler av Skandinavia. Anleggene trenger heller ikke være større enn at folk kan ha dem som takstein på hustaket. Elektrisitetsproduksjon med solenergi har også den fordelen i sydlige land at det produseres mest på dagtid da forbruket er høyest. I disse landene er også brukes også mye elektrisitet på kjøling når det er på det varmeste, – da solenergianleggene produserer mest. Vindkraft derimot produserer mest når man minst trenger det. På kalde kjølige vinterdager og de varmeste dagene med stinn varme nærmere ekvator så står de stille. Vindkraften er også den mest arealkrevende energiproduksjonsformen og må derfor forhindres i å vokse uhemmet.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian