Miljøvernforbundet krever etterlatelsesvedtak for sunket 12000 tonn flytedokk opphevet

Miljøvernforbundet (NMF) krever etterlatelsesvedtak opphevet for sunket 12000 tonn flytedokk ved CCB, Ågotnes

Av: Jan-Hugo Holten

I en klage til Fjell kommune ved ordfører krever NMF at kommunen omgjør sitt vedtak om etterlatelse av flytedokken som sank vinteren 2018 ved oljebasen CCB på Ågotnes vest av Bergen.

Allerede i mars 2019 krevde NMF at dokken skulle fjernes. Den gang fikk NMF ikke gehør fra de lokale politikerne i Fjell kommune og i september 2019 fattet de kommunen vedtak om at det ikke skulle kreves heving. NMF ble da ikke informert.

Kommunen støtter seg bla. på en miljøvurdering utarbeidet av NIVA som beskriver at miljøtilstanden i dokkens overflater vil forurense omgivelsene (resipienten) .Sistnevnte er heller ikke av beste kvalitet ifølge NIVA sin vurdering.

 

Feil signaler å la den ligge

Det er feil signaler å la denne ligge all den tid den kan heves og gå til resirkulering evt kan deler vurderes gjenbrukt. Videre er det i NIVA sin vurdering tegnet et kostnadsbilde som trekker veksler på KNM Ingstad redningen. NMF mener dette blir feil. NMF har vært i kontakt med marine miljøer som antyder en kostnad rundt 25% av fregatten.

CCB base er også relativt solvent, og burde kunne ta denne kostnaden, er ordlyden i kravet fra NMF.

 

Les NMF sin klage til Fjell kommune her.

Kopi av klagen er sendt Kystverket, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland ved mva.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian