Miljøvernforbundets høringsuttalelse på METCentre offshore havvindanlegg utenfor Karmøy

Norges Miljøvernforbund (NMF) er svært kritisk til vindkraft og havvind. METCentre (Marin Energi Testsenter) utenfor Karmøy er et svært konfliktfylt anlegg med store miljøkonsekvenser.

METCentre har søkt om en betydelig utvidelse av sitt Offshore demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy. NMF sendte inn vårt høringssvar med en rekke merknader.

For det første er ikke løsningen å tilføre energisystemet vårt med mer ustabil vindkraft. Siste tidens energiPRIS-krise har vist oss hvor feilslått energipolitikken har blitt. Nå ser vi resultatene av flere tiårs uthuling og ødelegging av et velfungerende kraftsystem der all styring av produksjon og salg av vannkraften som balansekraft er frisluppet på børs (Nord Pool) der all handel, eksport/import kun reguleres av kortsiktig profitt og ikke i et forsyningsperspektiv. Store menger energi som sendes frem or tilbake mellom landene for å tjene mest mulig penger sløser samtitig bort store mengder energi gjennom effekttap.

Havvind er ikke bare ustabil som energiforsyning, men er også en svært arealkrevende og miljøskadelig løsning. Det er ikke beste teknologi eller løsning. Samtidig holdes gode energiløsninger tilbake, og på forbrukssiden er det nærmest frislipp av prosjekter som kan spise opp mest mulig av vårt kraftoverskudd, som datasenter/kryptofabrikker, batteri- og hydrogen/ammoniakkfabrikker m.m.

Skal vi løse dagens og morgendagens energibehov, må vi begynne i rett ende og ikke starte med det som ødelegger mest, først. Havvind er ikke løsningen, uansett spørsmål.

Søknaden og konsekvensutredningen til METCentre har store mangler, og utreder som attpåtil er NORWEA-medlem, Multiconsult underkommuniserer og bagatelliserer de fleste konsekvensene for anlegget. De fremstår her ikke som noen nøytal utreder.

Det er svært mange kritikkverdige punkt, både med søknaden og med OED/NVEs behandling av denne. Konsekvensene for Karmøy, miljøet og havområdet utenfor kysten er svært store. Les mer om dette i vår høringsuttalelse:

LES MILJØVERNFORBUNDETS HØRINGSUTTALELSE:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian