Motvind – Se opp for falske Motvind-kopier

Presisering fra Norges Miljøvernforbund 2. mai 2021; Det er vanskelig å omtale Rune Haalands Motvindorganisasjoner uten å bruke hans navn, da navnet Motvind i seg selv lett kan forveksles med de originale Motvindorganisasjonene. Alle våre henvisninger i denne artikkelen er til hans offentlige person, enten det var hans rolle som tidligere Generalsekretær i Motvind Norge, eller hans virke som styreleder i en av de mange Motvindorganisasjonene han har stiftet etter at hans engasjement som Generalsekretær i Motvind Norge opphørte;

Motvind (org 926 429 280), Motvind Doggerbank (org 926 403 206), Motvind Energy (org 926 497 857), Motvind Island (926 429 086), Motvind Service (org 825 967 192), Motvind Save Shetland (org 926 430 459), Motvind Vesthav (org 926 573 535), Motvind Yng (org 926 499 904), og Motvind Havvind (org 918 500 758 – tidligere navn; Løgefjord Seilforening).

Motvindgruppen på Facebook som ble endret til Motvind World etter generalsekretærens exit fra Motvind Norge, som omtalt i denne artikkelen, er senere blitt endret til kun å hete Motvind og med ny logoutforming. Fremdeles til forveksling med de originale Motvindorganisasjonene.

For de som har fulgt vindkraftsaken en tid så fikk vi da det dro seg til på det mest hektiske et nytt tilskudd i kampen mot vindkraft.

Høsten 2019 ble Motvind Norge stiftet i lag med en del lokale avdelinger tilsluttet hovedorganisasjonen. Rune Haaland har vært organisasjonens generalsekretær fra stiftelsen og frem til hans engasjement, der han var innleid via hans eget selskap opphørte oktober 2020. Som kjent ble det mye bråk og skittentøyvask fra Haaland i media i denne tiden. Slik vi kan se det så skapte dette både splittelse og uro midt i den tiden da mye stod på spill en rekke vindkraftprosjekter rundt omkring i landet. Også i de siste månedene av Haalands tid som generalsekretær ble det skapt mye støy og problemer, ikke minst på Haramsøya. Norges Miljøvernforbund (NMF) har hatt mer enn ett oppgjør med Haaland omkring dette.

Miljøvernforbundets konflikter med Haaland

13. juni 2020 tårnet det hele seg opp og NMF så seg nødt til å ta et grundig oppgjør med det som skjedde på Haramsøya og vårt syn på den strategi som var lagt. Det siste var ment som et velment varsko basert på våre egne erfaringer og kunnskaper gjennom godt over tre tiår.

Om sviket på Haramsøya og retssaker (PDF)

Dette brevet ble ikke tatt særlig godt opp av Haaland og det ble formidlet et forsoningsmøte mellom Haaland og NMF ved Kurt Oddekalv. Her ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Motvind Norge og NMF om videre arbeidsfordeling bl.a for motstandsarbeidet på Haramsøya der konflikten oppstod og med klare føringer om kommunikasjon mellom organisasjonene.

Pressemelding NMF og Motvind 19.06.2020

Nå gikk det ikke særlig lange tiden før Haaland brøt den inngåtte avtalen og kaoset igjen ble et faktum. I den turbulente tiden etter at Haalands engasjement som generalsekretær i Motvind hadde opphørt gikk vi ut med en støtteerklæring til Motvind Norge.

Støtteerklæring til Motvind Norge 04.11.2020

Motvind Norge Gruppa på Facebook

På sosiale medier har Motvind Norge Gruppa vært en av de største mot vindkraft med over 45.000 medlemmer. Gruppen ble i sin tid opprettet av Jan Helge Vassbø som den nasjonale diskusjonsgruppen tilknyttet Motvind Norge og de lokale Motvind organisasjonene. Etter Rune Haalands exit som generalsekretær fra Motvind Norge ble alle administratorer og moderatorer tilknyttet styret i Motvind Norge fjernet fra gruppa. Lovnaden var at denne gruppa skulle gis tilbake til Motvind Norge etter at et nytt styre ble valgt på landsmøtet høsten 2020.

Vassbø selv trakk seg som administrator etter å ha innsatt Rune Haaland og Frode Andre Bratli som de eneste administratorene. Vi har blitt kontaktet av flere medlemmer som også er medlemmer i Motvind Norge som har uttrykket bekymring for det som tilsynelatende kan virke som et strengt sensurregime i gruppen der all kritikk mot dem selv raskt ble fjernet og de som stilte litt ubehagelige spørsmål raskt ble kastet ut.

Kuppet mot Motvind Norge

Rune Haaland, innleid via sitt eget selskap Solar Mobil AS fikk ikke fornyet engasjementet som generalsekretær da det utløp oktober 2020. Det har vært mye støy i media og på Facebook fra Haaland i tiden etter dette. I januar i år stiftes flere Motvind organisasjoner som registreres i Brønnøysund, og Motvind Norge Gruppa med over 45.000 medlemmer på Facebook skifter nå navn til Motvind World.

Hele 7 forskjellige organisasjoner stiftes der «hovedorganisasjonen» heter Motvind (se forøvrig riktig antall i vår presisering øverst på denne siden). Nå slår de til med en organisasjonsstruktur som skal overgå den til Motvind Norge med lokale avdelinger. Ikke bare har de nå tatt navnet til den organisasjonen hvis Haalands engasjementet som generalsekretær opphørte flere måneder tidligere, men også både logo og profil til sin tidligere oppdragsgiver er benyttet.

Med en hovedorganisasjon som heter «Motvind» og en facebookgruppe som nå kalles Motvind World skapes nå det inntrykket at de plutselig er hovedorganisasjonen, og den opprinnelige folkebevegelsen Motvind Norge fremstår som om de bare er en underavdeling under Rune Haalands Motvind World imperie. For de som ikke kjenner hele historien og bakgrunnen er det derfor lett å forveksle det «falske» kopi-imperiumet med den originale og ekte Motvind Norge organisasjonen.

Hvem eier merkevaren?

Rune Haaland har som generalsekretær i Motvind Norge vært med å bygge opp denne organisasjonen helt fra starten, herunder organisasjonens struktur og profil. Dette er ganske åpenlyst en del av organisasjonens eiendel og ansikt utad. For de som har jobbet med navn og varemerker så er det et allment prinsipp at de tilhører de som har gjort hevd på dem ved aktiv bruk. Her har Motvind Norge tatt i bruk både navn og logo helt fra hovedorganisasjonen med dens lokale avdelinger ble stiftet og helt frem til i dag. Bruksområdet er kampen mot vindkraft og energipolitikk. Dette er så vidt vi kan skjønne utifra normal praksis deres eiendom.

Rune Haaland gikk 5. februar 2021 ut i sin pressemelding med følgende påstand;

– Ingen har monopol på Motvind-navnet, skriver Haaland i pressemeldingen.

Haaland viser til at det i Brønnøysundsregistrene er registrert 27 enheter med Motvind i navnet.

Dette er feil. I kampen mot vindkraft har Motvind Norge med lokale avdelinger gjort hevd på dette navnet. At det er både kulturlag, fritidsklubb og kajakklubb som bærer motvind navnet har ingen betydning. Som en bred folkebevegelse mot vindkraft og innenfor energipolitikk har Motvind Norge nå i halvannet år gjort hevd på både navn og logo/profil. Rune Haaland har selv i kraft av sin stilling som generalsekretær bygget opp dette. Hverken han eller andre kan nå mye senere gjøre hevd på dette innenfor samme virksomhetsområde. Dette burde være åpenbart for de fleste.

Se opp for billige etterligninger..

Hva er motivet bak en slik til forveksling kopiert konkurrerende organisasjonsstruktur? Ser vi konturene av et økonomisk motiv?

En Spleis til besvær

Det gikk heller ikke lange tiden før den første Spleisen ble opprettet av Motvind kopien. Her møtte Haaland opp under en aksjon mot ASKOs utbygging i Lillesand, tok et par selfier og hevdet i teksten på Spleisen at pengeinnsamlingen var opprettet til motstandskamp i området i samarbeid med andre naturvernorgansasjoner. Folk/organisasjon som tilfeldigvis havnet på selfiebildet de brukte til pengeinnsamlingen har siden reagert på å bli tatt til inntekt for en pengeinnsamling de ikke har noe med. Norges Miljøvernforbund som deltok i en koordinert landsomfattende aksjon mot ASKO sammen med Motvind Norge, Motvind Sørvest og Naturvernforbundet i Agder reagerte på hentydningene om at vi støttet denne Spleisen. Vi leverte derfor også klage på denne Spleisen. Både fordi vi ble hentydet å støtte denne innsamlingen, og fordi dette nå kan se ut til å være organisert under dekke av å operere under Motvind merkevaren uten noen tilhørighet til Motvind Norge.

Til skade for kampen mot vindkraft

For oss i Norges Miljøvernforbund som har jobbet aktivt mot vindkraft i mer enn 20 år virker denne fremgangsmåten som svært uryddig og skadelig. Det som har skjedd nå det siste halvåret må fortone seg som den reneste ønskedrømmen for vindkraftselskapene. Vi har tidligere stilt spørsmål ved Rune Haalands motiver, og nå i ettertid stiller vi oss også spørsmålet om det kan ligge vikarierende motiver bak? Nå med det nye Motvind-kopi-imperium, kan det se ut som splitt-og-hersk strategi som nå slår ut i full blomst, i full offentlighet.

Hva nå, Rune Haaland?

Dersom ønsket om en effektiv motstandskamp mot vindkraft var genuin og ekte ville du neppe ha gjort det du nå gjør? Og hvis du ville føre en miljøkamp, hvorfor startet du ikke opp ditt eget istedenfor å medvirke til en splittelse av en organisasjon i vekst. Man tar ikke med seg bedriftens eiendeler når en ikke lenger har et engasjement i en bedrift. Da starter man sitt eget eller finner på noe annet. Dette er ikke en ærlig måte å føre en miljøkamp på. 

Dette er en adferd og fremgangsmåte vi i Norges Miljøvernforbund tar sterk avstand fra. Hadde du bare startet din egen organisasjon, med ditt eget navn og din egen profil uten å bruke noe som tilhører noen andre. Det hadde vært en ærlig sak og du ville ganske sikkert fått mye støtte, men det du har gjort nå skader ikke bare ditt eget renommé og rykte, men det skader også alle andre som bruker både fritid og penger i kampen mot vindkraft.

Støtteerklæring til Motvind Norge

Norges Miljøvernforbund har et godt forhold til Motvind Norge og flere av de lokale avdelinger rundt omkring i landet. Helt siden Motvind Norge ble stiftet har vår leder Kurt Oddekalv hatt en utstrakt hånd og en invitasjon til et strategimøte på miljøhotellet Seletun med styret i Motvind Norge. Dette ble tidlig formidlet til styret i Motvind Norge gjennom generalsekretæren, og gjentatt og purret på gjentatte ganger. Tilbakemeldingen fra Rune Haaland hver gang dette ble tatt opp var at det var flere i styret som hadde motsatt seg dette. Nå i ettertid når vi har forhørt oss med flere av styremedlemmene i det første styret, så var det ingen som hadde hørt noe om dette.

Norges Miljøvernforbund har hele tiden vært åpne for å samarbeide med Motvind Norge på strategi, arbeidsfordeling eller fra sak til sak, sentralt eller lokalt. Den situasjonen som har oppstått nå der Motvind Norge nå opplever et «fiendtlig» kuppforsøk er svært uheldig og ikke noe vi som en uavhengig organisasjon kan stå rolig å se på. Vi ønsker derfor også i fortsettelsen å forholde oss til Motvind Norge og Motvind Norges lokale avdelinger og tilknyttede lokale organisasjoner.

Rune Haaland bekrefter 9. oktober 2020 Jan Helge Vassbø sin lovnad om at Motvind Norge Gruppa skal overlates til nytt lovlig valgt styre.
Nytt lovlig valgt styre ble satt 7. november 2020.

Henstilling til Rune Haaland og Frode Andre Bratli

Når det gjelder Rune Haaland og Frode Andre Bratli sine Motvind organisasjoner henstiller vi dem til å bytte navn og logo/profil til sitt eget, og til å stå ved tidligere lovnader om å gi Motvind Norge Gruppa (nå Motvind World) med alle medlemmene tilbake til styret i Motvind Norge, der den hører hjemme. Er dere virkelig genuint og ekte opptatt av kampen for natur, miljø og kampen mot vindkraft så er det nå dere har muligheten til å vise det ved positiv handling.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian