Mot valg!

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt og mange spør hvilket parti jeg og Miljøvernforbundet mener er det beste alternativet. Dette er vanskelig å svare på, samtidig som det egentlig er lett. Hvilket parti som passer for hver enkelt er ikke oss gitt å svare på, vår partipolitiske uavhengighet er viktig for oss, men, stem for miljøet!

Dette stortingsvalget må vektes på miljø. Knapt noen saker er viktigere, miljøkrisene står i kø. Den ene mer alvorlig en den andre. Felles for alle er at vi kan gjøre noe, og vi kan faktisk stanse den negative utviklingen, men vi må handle nå. Det betyr ikke nødvendigvis at man må stemme tradisjonelle miljøpartier som Rødt, MDG eller SV, det finnes gode mennesker med gode miljø intensjoner i alle partier, men de må stemmes frem.

Hvilket parti som i så måte er best avhenger helt av den enkeltes samlede overbevisninger, men, når jeg blir spurt råder jeg til å stemme for miljøet, og det mener jeg gjøres best ved å stemme på det partiet som i helhet fører en politikk som samsvarer med din egen miljøtankegang. Så lenge du bruker stemme-seddelen til å fronte miljø som en viktig sak gjør du det rett, uansett hvilket parti du stemmer på. Slik kan vi gjøre hele det politiske Norge grønnere. De store etablerte partiene og den tunge politikken får vi (med nyanser) uansett hvem som vinner. Det er da vi som velgere kan sørge for at de gode enkeltpersonene og mindre politiske partier får avgjørende stemmer og stor påvirkningskraft.

Personlig tror jeg Norge vil ha godt av et regjeringsskifte, og jeg tror det er overhengende viktig å få så mange «grønne» stemmer som mulig inn i posisjon. For meg er eksempelvis saker som «Nei til vindindustri på land og til havs», å stoppe tap av natur og å få oppdrettsindustrien inn i lukkede systemer viktige saker i valgomaten. Det er så langt jeg har funnet kun ett parti som ser ut som de fronter de for meg riktige sidene av sakene jeg nevnte, men det finnes flere akseptable miljøvalg, selv om vi da som miljøvernere må jobbe litt hardere i noen saker. Jeg vet altså i hvilken retning min stemme skal gå. Ikke fordi jeg nødvendigvis tror Moxnes, Bastholm eller Lysbakken ville blitt en god statsminister, men fordi disse og partiene de leder har en viktig og helt nødvendig stemme for miljøet i tiden som kommer og alle retnings-valgene som må tas i norsk politikk.

Hva som skjer på miljøfronten om/når det blir et regjerings-skifte er det ingen som vet, men jo flere som stemmer for miljøet jo tryggere er vi.

Både nasjonal og internasjonal politikk styres i dag av det stadige jaget etter økonomisk og materiell vekst. Dette gagner ikke naturen, det biologiske mangfoldet, naturressursene eller de som kommer etter oss.
At Norge, og verden forøvrig, står midt i en klima- og natur-krise har lenge vært godt kjent av våre politikere, men lite har vært gjort for å stanse denne utviklingen. Dvs. Det har blitt gjort mye, også med «grønt stempel» men, veldig ofte ser vi at begrepet grønn har blitt misbrukt og at det er stadig økonomisk vekst og mer industri som er målet, ikke en grønnere og mer miljøvennlig fremtid. Resultatet er økende tilfeller av ekstremvær og store tap av uberørt natur, biologisk mangfold og matjord.

Mange har fått med seg og reagert på den nylig fremlagte rapporten fra FN som slår fast at økende ekstremvær verden over skyldes menneskeskapte klimaendringer.
Rapporten er dessverre ikke den første og blir neppe den siste i rekken. Faktisk er rapportene så mange, og advarer mot både kommende klimakrise og for ikke å glemme en naturkrise som er minst like dramatisk.

De regjeringene som nå ikke tar dette på alvor, vil skrive seg inn i historiebøkene som de som visste, men valgte å heller fortsette festen litt til, på våre barns bekostning. Vi trenger derfor så mange grønne stemmer som mulig, fra alle politiske partier inn på tinget snarest. Alt tyder på at festløvene i de store partiene må tvinges inn i en mer miljøvennlig fremtid.

Godt valg alle, bruk stemmen din, og bruk den klokt, det er nå vi tar valgene som sikrer naturen vår og oss en fremtid!

http://984072-www.web.tornado-node.net/medlem/

Relaterte artikler

nb_NONorwegian