Når skal du, Fylkesmann Knut Storberget, gripe inn?

Til  Fylkesmannen i Innlandet Knut Storberget.

Vi setter nå vår lit til deg og dine folk i Fylkesmannsembedet i Innlandet. Når alle andre spor er fulgt i denne saken, sist ved det selsomme opptrinnet i kommunestyremøtet i Våler 27 mai der ordfører overkjørte sine medpolitikere og rådmann,ser vi ikke andre løsninger på de ødeleggelser som nå skjer i Finnskogen og på Kjølberget.

Beslutningen som ble gjort den 27. mai er nå klaget inn av flere ulike organisasjoner samt av mindretallet i Våler kommunestyre.

Finnskogen er slik NMF ser det verneverdig av flere årsaker og må ikke bygges ut slik Austri Vind nå ser for seg sammen med sin forretningspartner Våler kommune ved ordfører Inger Lise Svenkerud. NMF har i sitt brev til kommunen og med kopi til dine folk bedt om at kommune settes under tilsyn.Det er en alvorlig sak og har sitt opphav i det arbeidet kommunen har gjort senere tid på behandlingen av vindkraftsaken. Et arbeid som er så graverende, rettstridig og preget av inkompetanse hos ordfører og administrasjon at det går utover rettssikkerheten til berørte av utbyggingen. Det i seg selv er alvorlig.

NMF har i sine 26 år sjelden sett så alvorlige overtramp skje fra en liten kommune sin side som det vi har vært vitne til siste månedene fra Våler kommune. Det lille håpet vi hadde da rådmannen prøvde gjøre jobben sin i forkant av kommunestyremøtet 20 mai med sin innstilling som ved iverksetting ville stanset arbeidet, ble knust av den manipulering av hele komplekset ordfører utførte i ettertid. Overfor sine folkevalgte kolleger i kommunerstyret i Våler.

NMF “kjenner”  deg som tidligere statsråd for justissektoren som en rettsskaffen person som vet hvor landet bør ligge. Vi går utifra at du og har fått med deg striden om Finnskogen via media siste uker og måneder. Det haster nå da det graves og hugges ulovlig i planområdet. Kommunen og utbygger er politianmeldt for miljøkriminalitet.Men politiet vegrer seg for å røre saken.

Denne saken kommer til å skape dype og ulegelige sår i befolkningen i regionen om den nå ikke kommer på rett spor. Vi har nå forventninger til at du og dine folk kommer på banen snarest.

Av
Kurt Oddekalv, Leder
Jan-Hugo Holten, Regionleder Østlandet
Norges Miljøvernforbund

Relaterte artikler

nb_NONorwegian