Sporveien AS med alvorlig svikt i internkontrollen

Det er alvorlig og kritisk at en så stor bedrift som Sporveien ikke har bedre rutiner og kontroll enn det som ser ut til å ha medvirket til utslippet fra tankanlegget på Ryen, sier regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund Jan-Hugo Holten i en kommentar til NTB.

Holten er bekymret for Oslofjorden sin eksponering fra flere kilder til forurensing og reduksjon av fjordens miljø. Pågående lovstridig utslipp fra Ekeberg tankanlegg ved Statoil og lekkasje fra det såkalte dypvannsdeponiet ved Malmøya er noen av kildene.

Politikerne i Oslofjordkommunene har en jobb å gjøre for å redusere omfanget av forurensing sier Holten.

NMF har kl. 23:00 31. mai 2018 sendt anmeldelse av Sporveien AS til Oslo politidistrikt (link på NRK.no) for brudd på Forurensningsloven og Internkontrollforskriften.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian