Miljømagasinet 2019-1 Vindkraft tilgjengelig for nedlasting

Miljømagasinet 1-2019 Vindkraft er nå tilgjengelig for nedlasting.

Dette temanummeret om vindkraft tar opp flere sider ved vindkraftutbyggingen i Norge. Det har i en tid nå vært tilgjengelig i trykt form, og er nå også blitt gjort tilgjengelig for nedlasting.

 • Grønne sertifikater og miljøbevegelsen
 • Miljøkamp nytter
 • Klimaregnskap for vindkraft
 • Støy og lavfrekvent infralyd
 • Alternative energikilder
 • Norsk energipolitikk og forholdet til Europa
 • Vindkraftpropaganda
 • Norsk forvaltnings feilslåtte politikk og uheldige koblinger
 • Demokratiet som forsvant
 • Miljøets dårlige rettsvern
 • Smølalirypa
 • Nasjonal ramme for vindkraft

Bladet har 68 sider fullspekket med aktuell informasjon om vindkraft, problemer med forvaltning og uheldige miljøkonsekvenser.

 

Last ned bladet (PDF).

Se også flere nummer av Miljømagasinet her.

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian