NMF går sterkt imot Grieg Seafood søknad om ny oppdrettslokalitet

Oppdrettsanlegg pøser Miljøgifter ut i sjøen.

Utslippstall for alle anlegg i 2015 :

1100 tonn kobberimpregnering fra nøtene, 4-6 ganger mer enn fra bunnstoff fra fritidsbåter før dette ble forbut på 80 tallet.
60.000 tonn nitrogen som er dobbelt så mye som om at alle bønder skulle ha kjørt husdyrmøkka rett i fjordene.
10.000 tonn Fosfor som tilsvarer ca 75% av Norges fosforutslipp. Fosfor er grunnlaget for at planter kan vokse. Verdens fosforressuresers ventes å være tømt om 50 år.
5 tonn azametifos, 5 tonn Diflubenzuron og 3 tonn Teflubenzuron.
Som alle er lusegifter brukt i kampen mot lakselusa, og som selvsagt også tar livet av andre skallskiftende dyr i sjøen.( reker, krabber, raudåte, hummer , hoppekreps etc. )
43 000 tonn Hydrogenperoksid ble også brukt i kampen mot lakselusa.

Dette er et etsende stoff som sies å være miljøvennlig, da det løser seg opp i Hydrogen og Oksygen ved utslipp i sjø. Men det viser seg at oppløsningstiden kan være flere døgn,slik at andre krepsdyr som kommer i berøring med dette stoffet før det løser seg opp også dør.

Les hele Høringsinnsigelsen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian