Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais 1507 x NK603

Mais 1507 x NK603 har tilsammen tre sentrale innsatte gensekvenser som gir maisplanten toleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium ugressmidler, og beskyttelse mot larvene til enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, som Sesamia spp og Ostrinia nubilalis. Det er innsatt cp4 epsps-gen i mais NK603 for å gi høy glyfosatresistens og pat-gen i mais 1507 for resistens mot glufosinat-ammonium. Mais 1507 har også innsatt cry1F-gen som danner proteiner som er høyst giftige for de larvene til Lepidoptera-skadegjørere som vil spise denne maisen 1507 x NK603.

Resultatene fra en grundig molekylær analyse av NK603 CP4-EPSPS viser at de molekylære profilene til gran fra NK603, med eller uten Roundupsprøyting under dyrking, er ikke ekvivalent med isogene ikke-transgene kontrollprøver. Dette betyr at nyere forskningsmetoder har påvist at mat og fôr fra NK603 er tydelig annerledes enn ikke-GMO mais. Dette er i motsetning til uttalelser fra produsenten basert på eldre og mindre avanserte undersøkelser. Disse undersøkelsene var på maisgran fra NK603 med genmodifikasjoner og på maisgran før noen genmodifikasjoner. Forskjellene i profiler i planteproteiner og plantemetabolitter ble påvist, og var trolig forårsaket av denne cp4-epsps genmodifikasjonen i NK603 og også av sporene av Roundup der dette ble brukt på NK603. Roundup er produsert av Monsanto.

I en videre undersøkelse ble effekten av svært lave konsentrasjoner i drikkevannet med Roundup på leverproteiner og levermetabolitter i rotter undersøkt. Det ble dokumentert at av ca. 1900 forskjellige proteiner oppdaget i leveren til 10 forsøksdyr (rotter) ble ca. 210 proteinprofiler vesentlig endret ved lave konsentrasjoner med glyfosatbasert herbicid (0,05µg/liter glyfosat ekvivalent fortynning) i drikkevannet over to år. Blodprøvene fra halen til disse rottene viste vesentlige økte endringer i serum triglyserider etter et år, sammenlignet med en kontroll uten noe Roundup i drikkevannet. Resultatene fra denne undersøkelsen innebærer utvikling av ikke-alkoholholdig fettlever leversykdom (NAFLD). Konsentrasjonen av dette herbicidet i drikkevannet til disse forsøksdyrene som ble undersøkt er mellom grensene tillatt i EU for drikkevann og enkelte matvarer. Både Polyoxyethylene tallow amine (POEA) og glyfosat bidrar til toksisiteten i ugressmiddel som Roundup.

Det er innsatt pat-genet i mais1507. Pat-genet er innsatt for å danne et enzym som kan bryte ned glufosinat i glufosinat-ammonium. Dette gjør mais1507 og 1507 x NK603 resistent for ugressmiddel med det aktive stoffet glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er det aktive stoffet i ugressmiddel som Liberty. Liberty er produsert av Bayer. Dette betyr at det skal brukes opptil to forskjellige ugressmidler på denne maisplanten som opptil nå er produsert av to forskjellige produsenter.

Det er innsatt cry1F som vil danne CRY1F endotoksin som er svært giftig mot for Lepidoptera-skadegjørere som larvene til møll som vil spise denne maisen. Inntak vil føre til cellelyse i mellomtarmen fulgt av septikemi og død for de larvene som spiser maisplanten 1507 x NK603. De relativt høye konsentrasjonene av CRY1F i mais 1507 x NK603 har gjort planten omstridt pga cry1F. Det er utbredt resistens, Fall armyworm (Spodoptera frugiperda), og European corn borer (Ostrinia nubilalis) kan og ha utviklet resistens mot CRY1F-protein som i mais1507.

Lenker:
https://www.nature.com/articles/srep39328
https://www.nature.com/articles/srep37855
http://e24.no/boers-og-finans/eu/eu-etterforsker-gigantavtalen-mellom-bayer-og-monsanto/24123720
http://www.arc2020.eu/pioneers-gm-maize-1507-a-case-history/

Referanse:
Mesnage R., Agapito-Tenfen S.Z., Vilperte V., Renney G. Ward M., Séralini G-E., Nodari R.O., and M.N. Antoniou. 2016. An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup-tolerant GM maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process. Sci. Rep. 6, 37855; doi: 10.1038/srep37855

Relaterte artikler

nb_NONorwegian