NMF krever tiltak etter nesten havariet av MS Viking Sky 

Foto: Torgeir Are Sortehaug

En egen miljørisikoalanyse for Cruiseskipstrafikken må nå på plass sier Jan-Hugo Holten som er ansvarlig for maritime saker og oljevern i Miljøvernforbundet. Forbundet har idag  i brev til Sjøfartsdirektoratet krevd seilingsforbud for MS Viking Sky inntil alt løst inventar som kan utgjøre en trussel er festet. Videre har NMF stilt følgende krav til Direktoratet og Kystverket sin beredskapsavdeling:

  • at Sjøfartsdirektoratet starter gjennomgang umiddelbart av alle cruiseskip som skal seiles i norske farvann denne sesongen mtp samme problemstilling med løse gjenstander.
  • eksklusiv miljørisikoanalyse for cruiseskip
  • eskorte av de mest utsatte skipene i urent farvann inneværende sesong
  • gjennomgang av mannskap og skipene ifht kjennskap/ egnethet ifht å seile i norske farvan
Jan-Hugo Holten. Foto: Anders Fehn/NRK

Cruisenæringen er en næring som et gått under radaren med overlegg fra norske myndigheter i en årrekke. Tross flere meldinger fra NMF om de forhold disse etterhvert gigantiske skipene skaper danner mtp beredskaps ifht mennesker og miljø har det vært lite reaksjoner å spore fra Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

I et brev til Sjøfartsdirektoratet januar 2012 fra Miljøvernforbundet het det bla ;

Norges Miljøvernforbund krever at Norge via sin delegasjon i IMO jobber for at det design som de store cruiseskipene idag bygges på må gjennomgåes og endres da det er en stor sikkerhetsfare forbundet med å bygge skip som ikke synker men velter over på siden da livbåtene på begge sider blir utilgjengelige for passasjerene med potensielt tap av alle passasjerene,opp mot 5000 menneskeliv kan gå tapt.

Hvalformede cruiseskipsgiganter kan ikke synke men velter over på siden pga for høyt plassert tyngdepunkt og feildesignet skrog der skipene er rund/flat i bunnen av skroget.

Det hører med til historien at direktoratet brukte 6 år på å svare på brevet fra NMF.

Les brevet her.

Krav Viking Sky hendelse.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian