Hordfast, dinosaurprosjektet vi ikke trenger

Bilde: Kurt snakker med samferdselsministeren Jon Georg Dale
og kommunalministeren Monica Mæland.

 

Ministerne Monica Mæland og Jon Georg Dale, stortingsrepresentanter og ordførere var mandag 24/6-2019 på befaring og en gjennomgang av ferjefri E39 i Hordaland. Norges Miljøvernforbund var til stede for å fremme litt fornuft i debatten omkring dette prosjektet.

For det første er det er unødvendig dyrt og miljømessig forkastelig. Dette er er prosjekt til over 34 milliarder. Alt dette skal finansieres av samfunnet og gjennom bompenger. Bompengeandelen var først stipulert til 18 milliarder, men samferdselsministeren korrigerte dette til 15 milliarder. Omtrent 600 millioner er til nå brukt bare på planlegging.

Bilde: Oddekalv snakker med meda.

“-Vi trenger ikke dette dinosaurprosjektet her på Vestlandet. Vi trenger den pausen denne ferjeturen gir oss, ikke minst er det et kjærkomment avbrekk for yrkessjåfører som kjører lange avstander.”Samtidig vet vi at det ikke er et eneste stort offentlig byggeprosjekt som har kostet det som er anslått. Overskridelser er mer en regel enn et unntak. Hvor mye dyrere dette kommer til å bli er det stor usikkerhet omkring, men det som uansett er sikkert er at det hele kommer til å bli vesentlig dyrere.

I tillegg til de økonomiske kostnadene har vi de miljømessige kostnadene. Fra anleggsfasen slippes store mengder plast rett i sjøen. I tillegg kommer det til å bli urovekkende store naturinngrep ved alle trasevalgene der flere sjeldne naturtyper og landskap av internasjonal verdi ofres.

Dette er det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid som vil ødelegge flere sjeldne naturtyper og landskap av internasjonal verdi. Kjerneområdet for denne regnskogtypen i Norge og verda ligger i området Reksteren-Nese. Området har en sjelden høg konsentrasjon av boreonemoral regnskog (ei sjelden blanding av bar- og edelløvskog), og utgjør kjerneområdet for denne regnskogtypen i Norge og verden. Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalta både den og kystmyr som begge er truede naturtyper.

Dette prosjektet må skrinlegges. Gassdrevne ferjer vil være det klart beste miljøalternativet for fremtiden, og når teknologien senere blir god nok vil elektriske ferjer kunne bli en god og fremtidsrettet løsning for denne strekningen.

 

Sak på NRK:
Prosjektet er forkastelig

Innslag på Vestlandsrevyen 24.06.2019:
Distriktsnyheter Vestlandsrevyen om E39

Relaterte artikler

nb_NONorwegian