NMF sin anmeldelse av Skedsmo kommune henlagt – NMF klager på henleggelsen

22. juli ble NMF kjent med at forbundet sin anmeldelse av Skedsmo kommune for brudd på Forurensningsloven, Straffeloven og Folkehelseloven var henlagt da bøter ikke var hensiktsmessig ift. kommunen.

I vår anke av henleggelsen 1. august 2019 krevde NMF:

  • saken gjenopptatt
  • bøtelegging av Skedsmo kommune med 2 millioner kroner
  • redegjørelse for grunnlaget for henleggelse
  • utvidelse av etterforskning til også å gjelde Dynea Industrier sin dumping av kjemisk avfall på 70 og 80 tallet

Vi er sjokkert over henleggelse av saken på et slikt grunnlag. Kommunen har forbrutt seg mot tunge lovparagrafer over lang tid uttalte saksbehandler og regionansvarlig i NMF Jan-Hugo Holten  til NRK.

Se lenken her.

Les klagen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian