NMF krever at tillatelsen til boring trekkes tilbake

Miljøvernforbund(NMF) krever at tillatelsen gitt 16 juli 2019 trekkes tilbake da sårbarheten i området er for stor mtp fugl, koraller og fisk, forhold Miljødirektoratet selv har påpekt. NMF er på generelt grunnlag imot alle nye boringer på norsk sokkel da nasjonen Norge må forvalte den olje som allerede er redegjort for.

Kravene til responstid og kapasitet på oljevernberedskapen kreves økt 100% om tillatelsen opprettholdes. Videre må borekaks bringes til land!

Norges Miljøvernforbund(NMF) vil innlede ved å bemerke at vi er skeptisk til og i prinsipielt imot mer boring etter olje på norsk kontinentalsokkel. Dette da denne typen aktivitet bryter med NMF sin generelle målsetning de siste 25 årene om en over tid lavere utvinningsgrad på norsk sokkel mtp olje og gass utvinning. I 1996 gjorde NMF en resolusjon som krevde en reduksjon på 30% i utvinning av hydrokarboner. NMF er derfor på bakgrunn av synet på ressursforvaltning og den mengde hydrokarboner som allerede er hentet opp prinsipielt imot mer leting og prøveboring og ber derfor Miljødirektoratet kalle tillatelsen tilbake.

 

Les hele saken her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian