Miljøvernforbundet med tydelig innspill mot mer kloakk fra Askøy til naturperlen Herdla

Norges Miljøvernforbund (NMF) har de siste årene hørt om og fulgt med på situasjonen rundt kloakkbehandling og mottak av urenset kloakk på Herdla nord i Askøy kommune.

Den første tiden hadde vi tillitt til både kommunens vurderinger og Askøy Miljørens sin vurdering og utførelse, men etter at NMF var på befaring på anlegget i august 2019 kan vi ikke si annet en at vår tillitt ble gjort til skamme. Vi fant et anlegg som handterte massene de mottar på en lite tilfredsstillende måte, da særlig med henblikk på fremmedlegemer, plast, tekstiler, gummi etc, hvor alt ligger eksponert for vær, vind, fugler og dyr med den spredning og forsøpling dette medfører.

Denne forsøplingen er også tydelig i nærområdet rundt anlegget, og ikke minst ved minst tre lokaliteter hvor det «gamle» kloakkslammet har blitt dumpet og gravd ned, inneholdende alt av plast og fremmedlegemer som havner i toalettene på Askøy. Vi er heller ikke overbevist om at avrenning fra behandlingen er handtert tilfredsstillende.

https://www.facebook.com/watch/?v=1103644946746033

NMF kan så langt vi har erfart ikke se at slambehandlingsanlegget til Askøy Miljørens og Herdla gård drives tilfredsstillende og kan heller ikke se hvordan de kan mene at de driver etter gjeldene forskrifter.

NMF anbefaler på det sterkeste at Askøy kommune bryter forholdet til Askøy Miljørens og søker å finne andre løsninger for sin kloakkbehandling, gjerne i samarbeid med omkringliggende kommuner, som etter det NMF har forstått har kapasitet til å inkludere Askøy i sine mottak systemer. Alternativt bør Askøy kommune tilrettelegge for, eller bygge og etablere et nytt, skikkelig og moderne anlegg på selve Askøy, nærmere den største kundekretsen.

Dernest bør kommunen gå i dialog med Askøy Miljørens og legge en plan for hvordan man skal rydde opp i den allerede utførte forsøplingen Askøy Miljørens har påført store områder av denne vakre naturperlen. Selvsagt etter prinsippet forurenser betaler.

Les hele innspillet fra Miljøvernforbundet her (PDF)

Relaterte artikler

nb_NONorwegian