Oslo kommune svikter Oslofjorden ved tildekking av Langøyene – deponiet

Oslo kommune har i søknad til Miljødirektoratet bedt om å få lov til å dekke til og pynte på deponiet på Langøyene istedetfor å rydde opp.
Miljøvernforbundet protesterer.

Tildekking ingen løsning – sanering må til
En i hovedsak tildekkingstilnærming til Langøyene strider mot det NMF mener er de rette signalene å sende befolkningen ifht å kunne være trygg for fremtiden i fht eksponering fra forurensning og miljøgifter. Langøyene deponiet er 100 år gammelt og ligger midt i det største rekreasjonsområdet i Norge, Oslofjorden, der nærmere en million mennesker benytter seg av fjordens natur og miljø i varierende grad gjennom året. Det blir derfor helt feil å gå for en løsning der i hovedsak forurensningen blir liggende. Det er ingen garantier for at lekkasjer og spredning ikke kan finne sted. Tatt i betraktning alderen på deponiet vet en heller ikke hva som ligger skjult.(1901-1948, driftsperiode)

NMF mistenker Oslo kommune som ved budsjettbehandlingene i desember 2018 hadde 900 milllioner i overskudd å ikke prioritere miljøsaken høyt nok når det kommer til fjorden og det som befinner seg under havoverflaten.

Regjeringen og våre fremste politikere må slutte å forgifte befolkningen via nedlagte og bebygde deponier og unngå samme tabben som ble gjort ved brenning av sykehus avfall. Miljøgiftene som ligger i nedlagte norske deponier må tas hånd om på en kontrollert måte og det må en langsiktig satsing til der rammene allerede legges nå for årene fremover, heter det i brevet.

Les brevet til Miljødirektoratet samt regjeringen her.
(Brevet var samtidig en henvendelse om satsing på deponier i Norge beløpende til 10-20 milliarder kroner.)

Relaterte artikler

nb_NONorwegian