Sporveien AS i Oslo bøtelagt med 1 million kroner etter utslippet av fyringsolje i Alnaelven, 2018

Utslippet i Alnaelven 30/31 mai 2018 bøtelagt etter anmeldelse fra Miljøvernforbundet (NMF) Østlandet.

Sporveien AS i Oslo er bøtelagt med 1 million kroner etter utslippet i Alnaelven 30/31 mai 2018 av 35-50 tonn fyringsolje. NMF anmeldte Sporveien for brudd på internkontrollforskriften og forurensningsloven.

Det er gledelig at det nå er kommet en avgjørelse i saken mot Sporveien sier regionansvarlig for NMF øst Jan-Hugo Holten som mener botens størrelse er et minimum sakens karakter tatt i betraktning.

Sitat melding fra Oslo Politidistrikt :

Det vises til Norges Miljøvernforbund sin anmeldelse av 31. mai 2018 hvor Sporveien AS ble anmeldt i forbindelse med utslipp av fyringsolje i Alnaelven den 30. mai 2018.

Det orienteres med dette om at saken er avgjort ved at Sporveien AS er ilagt foretaksstraff for brudd på forurensningsloven i form av et forelegg på en million kroner. Forelegget er vedtatt.

Vennlig hilsen

Kristin Ingeborg Rusdal

politiadvokat

Oslo politidistrikt

Påtaleavsnitt finans- og spesiallovgivning

Felles enhet for etterretning og etterforskning

Oslofjorden- Foto: NMF

Internkontrollen sviktet fundamentalt

Det var fundamental svikt i internkontrollen som gjorde at et rør brast. Røret hadde ikke vært ettersett siden 1964. Saken var ganske åpenbar den gang politiet startet å etterforske da Sporveien ble tvnget til å legge alle kort på bordet. Sett i lys av dette er det spesielt at en bruker 20 mnd på å etterforske og sluttføre saken.

Sørenga for tidlig friskmeldt

Det var bl.a badende på Sørenga som ble rammet av utslippet. Det ble observert med olje shine på huden juni 2018. NMF reagerte den gang på at bymiljøetaten ikke drøyde lenger før de friskmeldte Sørenga.

Bjørvika stemoderlig behandlet

NMF stiller spørsmål ved Oslo kommune sin prioritering av Bjørvika/Sørenga området. Samme sommer høst ble det forsøkt dumpet 730 m3 råkloakk i forbindelse med fremføring av ny banetrase fra Oslo mot Ski. Kun grunnet press fra NMF og aktører i sosiale medier/Face ble planene om dumping skrinlagt. Likevel ble 15 m3 sluppet ut via overvannsnettet. Ansvarlige bak dette var Oslo kommune ved Vann og avløpt og Bane Nor.

Vedlagt NMF sin anmeldelse

Vedlagt link til innlegg i Dagsavisen 30 august 2018

Relaterte artikler

nb_NONorwegian