NMF krever oppsamling av maling og blåsesand fra Oseberg C Jacket fra Equinor sin side

I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet av 9 april 2019 krever Miljøvernforbundet at tiltakshaver Equinor (tidligere Statoil) samler opp både blåsesand og maling.

Equinor søker om utslipp til sjø av 40 tonn blåsesand og 400 kilo malingrester. Dette til tross for at selskapet er igang med å lage løsninger for oppsamling. Det argumenteres med klimahensyn og ressursbruk for å få slippe ut istedet for å samle opp.

Dette blir å snu problemstillingen på hodet sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet som har saksbehandlet saken. Vi synes det er bra at Equinor er på ballen når de allerede har gjort oppsamling og finner det merkelig at de ikke ønsker å videreutvikle de metodene de allerede bruker. Videre krever NMF at Direktoratet skjerper kravene til dokumentasjon i denne typen søknader for ettertid.

Feil signaler fra Miljødirektoratet å innfri søknaden
Det er og blir veldig feil signaler å gi selskapet som har enorme overskudd på driften at det er greit å ikke rydde opp etter vedlikeholdet sitt. NMF har tidligere vært i kontakt med leverandører som sier det skal være mulig å samle opp både sand og maling.

Løsningene finnes
NMF erkjenner at det er en utfordring, men ikke større enn at Equinor skal kunne håndtere dette på linje med annen drift. Equinor må som andre aktører forholde seg til Norges forpliktelser etter bla Ospar-konvensjonen som vi skrev under i 1998, avslutter Holten som understreker at forbundet vil ha en prinsipiell holdning til denne typen søknader i fremtiden.

Les NMFs uttalelelse her.
Les Equinor sin søknad her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian