Regjeringen legger til rette for mer tungtrafikk på norske veier i strid med nasjonale målsetninger

Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Nå har regjeringen både innført et EU – direktiv som vil forverre konkurranseevnen for skipstransport og samtidig åpnet for lengre vogntog med tyngre last på norske veier. Skipstransport er den mest energieffektive måten å transportere godset pga den lave farten. Tog og da spesielt de elektriske er også vesentlig bedre på alle måter enn mer tungtrafikk på norske veier. Økt tungtrafikk på norske veier vil også medføre økt slitasje på veiene. Tyngre kjøretøy som lastebiler og bussene står for det aller meste av slitasjen på veinettet.

En analyse utført av Thema for blant annet Oslo Havn og Norsk Industri viser at svovelkravene i EU-direktivet kan føre til over 100.000 ekstra vogntog på veiene i 2015, ifølge kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri. Med det vedlikeholdsetterslepet som er på norske veier gir dette også grunn til bekymring. Åpningen for lengre vogntog ble begrunnet med at det blant annet ville gi skog- og trenæringen bedre rammevilkår.

EU direktivet for svovelutslipp fra skip vil pga lastebilenes høyere drivstoff forbruk paradoksalt nok kunne gi økte utslipp på grunn av at det gir større kostnader med skipstransport. Dermed vil mer godstransport bli overført fra sjø til vei. I kombinasjon med lengre og tyngre lastede lastebiler så blir nå konkurransevilkårene styrket til fordel for godstransport langs veiene. Dette er i strid med nasjonale målsetninger om å overføre godstransporten fra vei til sjø og jernbane.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian