RYFAST: Miljøvernforbundet anmeldte entreprenører for grov miljøkriminalitet

Norges Miljøvernforbund anmeldte hovedentreprenør Marti AS og underentreprenør Risa AS for grov systematisk miljøkriminalitet og bedrag i forbindelse med anleggsarbeidet på Ryfast, E02 Solbakk.

I forbindelse med bygging av kollektivterminal på utfylt område på Solbakk i Strand kommune, Rogaland, ble det bl.a funnet oljeavskiller og flere rør fyllt av olje og oljeholdig slam. Dette skulle vært fjernet og levert til godkjent mottak. I stedet har entreprenørene valgt å grave over og skjule miljøsyndene.

Det som gjør denne saken ekstra grov i tillegg til det store omfanget er at entreprenørene ved å unnlate å håndtere spesialavfallet på korrekt måte har sikret seg økonomisk gevinst. Dette har tydelig vært gjort systematisk og for økonomisk vinning, og med et klart forsett om å skjule.

Bare oppryddingen i ettkant ble tallfestet til halvannen million.

Entreprenørene har med dette brutt forurensningslovens §§ 3, 6, 7, 13, 14, 34, 38, og 39. Videre omfattes lovbruddene av straffelovens §§ 371, 372, og 374. Miljøvernforbundet har anmodet om at bedriftene straffes i henhold til forurensningslovens §78, samt at de ilegges foretaksstraff, jmf straffelovens §§ 27, og 28.

For samfunnet er slik miljøkriminalietet svært uheldig. I tillegg til forurensningsfaren er det faktum at entreprenørene ved å grave ned miljøforurensning kan kalkulere med en økonomisk gevinst/besparelse. I en anbudssituasjon kan det derfor skapes en ukultur blandt tilbyderne ved at de planlegger slike miljøkriminelle besparelser for å vinne anbudsrunden. Ved neste anbudsprosjekt blir derfor slik miljøkriminalitet svært fristende for useriøse aktører, mens ærlige og ryddige bedrifter gjerne taper på pris.

Statens vegvesen har et særskilt ansvar for at slik miljøkriminell ukultur ikke skal få fotfeste i en anbudsprosess når laveste pris er eneste kriterie for tildeling av kontrakt. Sitert; Statens vegvesen Region vest, Rv 13 Ryfast, E02 Solbakktunnelen, B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler (2012-12-15):

5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2

Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris.

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.

Norges Miljøvernforbund forventer at Sør-vest politidistrikt gir denne saken en god og grundig behandling. Samtidig forventes det at samfunnet ved påtalemyndigheten gir virksomheten(e) en grundig straffereaksjon slik at denne typen forsettelig miljøkriminalitet og bedrag ikke skal ødelegge for virksomheter som driver lovlig ved å underby andre seriøse aktører i anbudsprosessen med innkalkulert miljøkriminalitet.

Miljøvernforbundet følger denne saken nøye opp videre.

Stavanger Aftenblad: Miljøavsløring i Ryfast er politianmeldt (abonnement)

Støtt oss – Bli medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian