Biogass og bygging av anlegg på Eldøyane, Stord kommune

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at myndighetene avviser søknad fra Sunnhordland Naturgass(SNG)

Av: Jan-Hugo Holten

I NMF sin høringsuttalelse til SNG sin samtykkesøknad krever NMF at etaten avviser søknaden. Begrunnelsen er at søknaden er svært mangelfull på utredning og informasjon som er kritisk på helse og miljø i det omsøkte området.

NMF har tidligere engasjert seg mot bygging av biogassanlegg i Grunnavågen Sagvåg i Stord kommune og medvirket den gang til at SNG gikk vekk fra denne lokaliseringen. Den gang vart hensynet til helse og miljø viktige premisser.

Eldøyane er et tungt belastet industriområde beliggende tett på bebyggelse. Industrien består bla i hugging/riving av oljeinstallasjoner,vertf og en omfattende basevirksomhet i tillegg til andre leverandører på olje og gass.

NMF er i utgangspunktet positiv til produksjon og bruk av biogass så lenge utbygger er seriøs og leverer sikre og gode løsninger som omgivelsen kan leve side om side med.
NMF har hele veien vært uenig med SNG sin strategi på lokalisering og mener SNG skulle sett til andre lokaliteter tidlig for å unngå konflikt.

Større miljøbelastning fra Kværner utfordrer

Kværner Stord,da ved sin demoleringsavdeling, har siste årene fått påpekt avvik fra myndighetene på utslipp og gir med dette området enda større belastning enn det som er omsøkt. (Vedlegg)

NMF mener tålegrensen på Eldøyane er nådd og at området ikke kan utbygges mer av hensyn til naboer og den totale miljø belastning på utslipp til luft, sjø og grunn.

Referanse:

Stord24: Miljødirektoratet ser svært alvorleg på PFAS-utsleppa ved Kværner Stord

Relaterte artikler

nb_NONorwegian