GMO forsterkede ris

Ris (Oryza sativa L.) GR2E, IR-ØØGR2E-5 er produsert med intensjoner for å redusere VAD (Vitamin A deiciency) i utsatte populasjoner. Genmodifisert ris GR2E har innsatte gener; psy, crt1, pmi. To av disse gener er innsatt for å få utviklingen av provitamin-A i ris. Tilsammen fører et innsatt psy-gen og crt-gen hovedsakelig til vesentlige konsentrasjoner med betakarotener i risplanten. Denne genmodifisert ris har pro-vitamin A i frøhviten. Vanlig ris har ingen vitamin A og vil bidra til en vitamin A mangel der det er dominerende risforbruk. Det er bevis med lav sikkerhet som viser at ris forsterket med vitamin A kan redusere vitamin A-mangel.

Det er innsatt et psy-gen fra mais (Zea mays) i ris GR2E. Genet psyI koder for  enzymet (ZmPSYI). Dette mais enzymet er fytoensyntase som kan konvertere to molekyler med geranylgeranyl-pyrofosfat til fytogen. Fytogen er forløperen til et steg for å lage beta-karotene som kan konvertere videre til Vitamin A i kroppen.

Det er også innsatt et crt1-gen fra bakterium (Pantoea ananatis) i ris GR2E som koder karoten desaturase enzymet (CRTI) og som kan føre til lykopen dannelse. Lykopen har rød farge og er årsak til rød fargen i tomater. Lykopen kan være lite vannløselige og fester seg mest til plantens fiber. I genmodifiserte ris for Vitamin A blir lykopen substrat for å danne beta karoten som har oransje gul farge.

Det er også utviklet genmodifisert ris-planter med resistens mot insekter som: GM Shanyou 63 og Huahui No.1, og ugressmiddeler som LLRice E06 og LLRice E63. Genmodifisert ris GM Shanyou 63 poduserer delta endotoksin med innsatt gen fra bakterium Bacillus thuringiensis underarter kurstaki. Det er innsatt cry1ab-gen og cry1ac-gen som fører til CRY1Ab og CRY1Ac delta endotoksiner, – som gir denne risplanten resistens mot lepidoptera insekter, ved å skade deres mellomtarmen. Shanyou63 har vist høy resistens mot målinsekter.

Genmodifisert ris Huahui No.1, HZU-HHØØ1-9 er genmodifisert for å kunne drepe larvene til den asiatiske risboren; Chilo suppressalis. Det er innsatt gener som stammer fra bakterium (Bacillus thuringiensis) for uttrykk av Cry1Ab/Cry1Ac toksiner. Cry gener koder for Cry proteiner. Disse proteiner danner krystall som fører till celledød etter opptak i cellene. Opptak i cellene kan skje gjennom reseptorbinding i cellens overflaten. In i cellen er toksisiteten til Cry toksin trolig avhengig av magnesium ioner (Mg2+). Interaksjonene; Cry-toksin og reseptor og magnesium, fører til nekrose av cellen. Cry1Ab/Ac er dødelig mot C. suppressalis larver som beiter på disse ris plantene. De kan redusere skadeomfangen av disse skadedyr ved å redusere dem med over 85% antall. Arten forekommer hovedsaklig i Asia.

Det er også utviklet ris varianter med ugressmiddel resistens. Disse er LLRice E06 (ACS-OSØØ1-4) og LLRice E63, (ACS-OSØØ2-5). Disse er begge utviklet for å være resistent mot ugressmiddel med aktive stoff glufosinat. De er innsatt bar-genet som stammer fra bakterium (Streptomyces hygroscopicus). Bakterien har trolig blitt selektert fra medium med sporer av glufosinat. Genet som gir resistens mot glufosinat er innsatt i ris. Dette betyr at disse genmodifiserte riseplantene kan tåle nivåer med glufosinat som er dødelige for all ugress. Det betyr også at uønsket spredning av disse ris planter f.eks som hybrider med andre ris planter må bekjempes med andre midler enn glufosinat.

Lenker:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian