Stopp utbyggingen på Vardafjellet i Sandnes, Rogaland

Vardafjellet er under utbygging nå. Dermed blir et av vårt distrikts flotteste bynære turområder ødelagt for all fremtid, og det kun for å gi strøm til rett over 4000 hus i Europa. Vi trenger ikke denne strømmen. Vi produserer allerede mer enn vi bruker selv. Alt vi bygger ut nå går derfor bare til eksport for at et umettelig Europa skal få et par kilowatt til.

Rogaland har allerede ofret mest av alle fylkene da vasskraften ble utbygd, og mellom 96-97% av våre vassdrag er i en eller annen form regulert. Nå med vindkraften er Rogaland igjen hardest belastet. Ca 100 konsesjoner på vindkraft er allerede godkjent over hele landet. Rogalands andel av disse er hele 27. Mange er allerede bygd, men det ligger et stort antall på vent som i løpet av veldig kort tid skal igangsettes.

Utbyggingen av Vardafjellet vil både ødelegge et flott turområde, men vil også ødelegge nærmiljøet til mange hus og gårder På Sviland og rundt anlegget med både støy og visuell forurensning, og vindturbinene vil samtidig også være synlige fra mange av våre andre populære turområder. Det vil omtrent ikke være mulig å stå på en eneste fjelltopp i distriktet uten å se turbinene fra en av de mange vindidustrianleggene i distriktet.

Dette er bare starten på en rekke andre utbygginger her i distriktet der den ene utbyggingen er verre enn den andre. Her blir det flere massive utbygginger i Bjerkreim. Sandnes vindkraftverk kommer i fortsettelsen av der Vardafjellet slutter og fortsetter videre innover, helt inn til Svihus/Hommeland. Den aller verste utbyggingen er imidlertid Gilja vindkraftverk, der den er stor og massiv og de har fått tillatelse til å bygge mye høyere turbiner enn de opprinnelig hadde søkt om (som også på Vardafjellet). Gilja vindkraftverk legges rett ved siden av Frafjordheiene landskapsvernområde, og vil også ligge rett i utsikten når en står på selve Preikestolen. Dette vil være en nasjonal katastrofe. Fylkesmannen har tidligere utpekt både Frafjordheiene og området rundt Preikestolen til å ha kvaliteter til nasjonalparkstatus. Vi ødelegger da ikke slike unike naturområder i 2019.

Denne galskapen må stoppes. Vi har ikke råd til å ødelegge alt vi har igjen av natur her i distriktet, fylket og landet. Og det kun for noen skarve kilowatt, som attpåtil skal eksporteres til utlandet. Dette er ikke noe annet enn ren pur galskap, og det må stoppes NÅ!

Vardafjellet er vår varde i kampen mot vindkraftens herjinger. Det er her motstanden starter, og det er her vi samles for å redde resten av naturen vår fra denne hodeløse galskapen. Stiller vi ikke opp nå, har vi ingenting å overlate til våre barn eller til kommende generasjoner.

Møt opp på Vardafjellet. Sammen kan vi vise for hele verden at dette godtar vi ikke lengre.

Vardafjellet er VÅR VARDE!

Se animasjonsfilmen under:

[yotuwp type=”videos” id=”JCG-zFOo400″ player=”cc_load_policy=0&iv_load_policy=3″]

Relaterte artikler

nb_NONorwegian