Krever økt flaskepant og informasjonskampanje

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på 95%. Med omtrent 416 millioner gjenvinningsbokser blir imidlert de resterende 5% et svært høyt tall. Antall gjenvinningsbokser som ikke samles inn utgjør dermed over 20 millioner bokser på årsbasis. Mesteparten av dette havner antageligvis i restavfallsspann. Imidlertid må det dessverre antas å forsvinne millioner av aluminiumsbokser i norsk natur på årsbasis. Både i fjorder, vann og på land. På land ser vi ofte at dyr prøver å få i seg rester av mat i avfall og dermed både også spiser ting de kan dø av. Dette kan bety en sakte og smertefull død for dyret. Når brusbokser og ølbokser kastes på land kan de havne på et jorde og gå inn i fôrhøsteren.

Når aluminiumsbokser havner i en fôrhøster får det som konsekvens at boksen blir kuttet opp i et enormt antall sylskarpe metallbiter. Resultatet kan bli små, sylskarpe aluminiums fragmenter som males opp og ender opp i magen på dyr som får mat fra det aktuelle jordet. Skadene vil ofte bli livstruende, og dyret vil lide. Kyr, sauer, gris og andre dyr som spiser dette fôret får da i seg aluminiumsbiter som dessverre ofte vil forårsake spiserørskader og hull i tarmen med påfølgende smertefull død. Miljøvernforbundet vil anta at mange ikke er klar over hvilket dyreplageri de forårsaker når de kaster fra seg aluminiumsbokser på landbruksmarker.

Det er derfor nødvendig at bryggerinæringen pålegges å sette iverk informasjonskampanjer. Videre kan også mindre miljø- og dyrevernbevisste folk påvirkes til å gjenvinne aluminiumsbokser ved å heve pantesatsen. 1 eller 2,5 kr som dagens satser ligger er av helt marginal økonomisk betydning for folk flest.

Ved å heve satsen til 5 kr for alle aluminiumsbokser og flasker vil antagelig nesten alle returflasker og aluminiumsbokser bli levert tilbake i panteautomatene. Dette vil forhindre grufull død for flere dyr og samtidig være til gagn for miljøet generelt.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian