Stikkord: kommunaldepartementet

 • Nok en delseier på Frøya

  27. mai 2019
  Kommunaldepartementet kom i dag ut med en redegjørelse om midlertidig stans av arbeidet med å omgjøre deler av øya Frøya…
 • Miljøvernforbundet ber Elvestuen trekke KU for Brevik (Dalen Gruver)

  17. oktober 2018
  Norges Miljøvernforbund ber departementet om å trekke KU en tilbake og ta til etterretning forbundets henvendelse til Kommunaldepartementet av 27. mars…
 • Deponi for farlig avfall

  13. juni 2018
  Norges Miljøvernforbund sammen med Vern om Grenland aksjonerte tirsdag mot planene om farlig avfallsdeponi under Statsministeren sitt sykehjem besøk i…
nb_NONorwegian