Deponi for farlig avfall

Norges Miljøvernforbund sammen med Vern om Grenland aksjonerte tirsdag mot planene om farlig avfallsdeponi under Statsministeren sitt sykehjem besøk i Brevik. Miljøvernforbundet har i brev av 27. mars 2018 krevd at Staten ved kommunaldepartementet og Statsbygg overtar ansvaret for bygging og drift av et eventuelt fremtidig deponi på en egnet lokalitet.

Videre ser Miljøvernforbundet redusert brenning av avfall og resirkulering av svovelsyren som et viktig grunnlag for delvis å slå beina under deponibehov på sikt , sier regionsansvarlig for Miljøvernforbundet Jan-Hugo Holten som var tilstede i Brevik tirsdag.

Foto: Knut Schuller

Relaterte artikler

nb_NONorwegian