NMF i Stortinget: U-864 må utredes for heving med ny teknologi

Foto: Magne Rommetveit.

 

Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet og saksbehandler for U-864, Anders Løberg, hadde møte 5. mars 2019 med Stortingsrepresenrtantene fra Hordaland i forbindelse med ny utredning for miljøhåndtering for U-864. Kurt Oddekalv la fram Miljøvernforbundets informasjon ang. tilstanden til kvikksølvubåten.

Konklusjonen var at når det nå skal utredes ny teknologi for heving av kvikksølvlasten og påfølgende tildekking, er det også viktig at ny teknologi for heving av vrakdelene med kvikksølvet i lastekjølen blir utredet. Lastekjølen og kvikksølvflaskene er sannsynligvis i meget god stand etter å ha vært beskyttet nede i mudderet siden 1945.

Vi håper at Hordalandsrepresentantene vil fremme forslaget om heving av vraket og full opprydding, sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet.

Til Stortingsrepresentantene: NMF anbefaler heving

Relaterte artikler

nb_NONorwegian