Genmodifiserte epler med den usynlige skaden.

GMO-teknologi bruker et kjent planteskade (Agrobacterium tumefaciens) for å sette et fremmedlegeme av DNA et sted inn i en plantes genom. Det er nettopp det som gjør eksisterende eplesorter som Golden delicious og Granny Smith til GMO Arctic-varianter. Teknologien er at det innsatte DNA er ment å undertrykke uttrykket av et naturlig gen. Det innsatte hybridgenet undertrykker uttrykket av et naturlig gen som koder for det naturlige enzymet PPO-Polyfenoloksidase i epler. PPO-enzym forvandler raskt modent fruktvev til å bli brunt hvor epleceller knuses.

Knusing av planteceller kan oppstå når du transporterer eller håndterer dem. I epler tillater knuste celler blanding av et enzym polyfenoloksydase (PPO) i en del av cellen, med polyfenolikk funnet i en annen del av cellen. Når PPO og polyphenolics kombineres, dannes fenoler. For å motvirke denne enzymatiske bruningen, er genet for PPO “satt ut av funksjon”. For å oppnå denne GMO-teknikken ble Agrobacterium-mediert geninnsetting benyttet. Et plasmid med et hybrid transgen PGAS ble integrert i eplegenomet fra GMO Agrobacterium. Når de blir oversatt av vertscellene, kan de resulterende strengene av RNA binde med tråder av RNA fra PPO-genet og hemme uttrykk av PPO-gener.

PGAS-transgenet består av deler fra fire grupper fra ti PPO-kodende gener som er identifisert i eplegenomet. Transgen PGAS bestående av fire deler fra fire gener ble plassert i et plasmid i Agrobacterium tumefaciens. Plasmidet ble utstyrt med en blomkålsmosaikk-viruspromotor for å lese transgen PGAS og transkripsjons-terminatoren fra A.tumefaciens for å avslutte lesing av genet. I tillegg ble plasmidet utstyrt med et gen for resistens mot antibiotika kanamycin og neomycin i både bakterie kultur og i cellekultur.

Plasmidet ble satt inn epleceller under anvendelse av de biologiske egenskapene til parasittisk Agrobacterium for å sette DNA-plasmid med GMO endringer i en vertscelle. Vellykket innføring av det genetisk konstruerte transgenet i epleceller ble bestemt ved å dyrke cellene på et medium som var inokulert med antibiotika. Etter en rensing med et bestemt antibiotika kan overlevende celler antas å holde genet for antibiotikaresistens og det tilstøtende transgen PGAS.

Disse plantene kan trolig danne pollen som kan krysses med andre epletrær av samme slekt slikt at “kontaminasjon” fra GMO-eplepollenet til tradisjonelle epleblomster skal skje dersom bier kan bære det frem. Fra en økologisk bondes synspunkt, vil ikke å introdusere GMO-epletrær hindre pollinering av sine frukthager fra GMO-pollen. GMOperspektivet er trolig også å unngå pollinering fra andre frukthager ved å unngå dem ved å holde avstand og sette opp hekk. Bier for pollinering i frukthager vil vanligvis bevege seg i nærheten av deres bikube. Men til tross for dette kan spredning av frøene i omgivelsene også forekomme, og en kanal for å spre GMO-eple i miljøet kan føre til mer GMO utenfor sitt territorium.


Lenker:

An Overview of Arctic Apples

Nå selges genmodifiserte epler i USA og Canada

Relaterte artikler

nb_NONorwegian