Anmeldelse av ukjent kilde for utsett av fiskearten Abbor i Lille Lungegårdsvannet

Etter å ha mottatt bilder av fiskearten Abbor fisket i Lille Lungegardsvannet i Bergen sentrum har Miljøvernforbundet i dag anmeldt ukjent gjerningsperson for ulovlig spredning av en fremmed art på Vestlandet.

Abboren har de senere år blitt spredt i flere vann og vassdrag i Bergens regionen, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser for den økologiske sammensetningen de steder den blir introdusert. Både Miljøvernforbundet og lovverket ser svært alvorlig på dette, og vi vil i fremtiden anmelde alle nye forsøk på å spre fremmede fiskeslag til elver, vann og vassdrag i regionen.

Lille Lungegardsvannet er jo isolert sett noe spesielt i denne sammenhengen, da det foruten ål ikke er noen arter der som sprer seg naturlig. Men det er vår frykt at faren for videre spredning øker dramatisk når utbredelsen øker. Vi ser derfor på utsettingen til Lille Lungegardsvannet som like alvorlig som utsett i et av regionens andre vassdrag.

Se anmeldelse her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian