Seier for Norges Miljøvernforbund

I November 2016 anmeldte Norges Miljøvernforbund Måsølval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt for grov dyremishandling. Senere fulgte både NOAH og mattilsynet etter med sine anmeldelser.

Grunnlaget for anmeldelsen er at mattilsynet ved kontroll av lokalitet 26770 Fjølværet ø oppdaget laks med store sårskader grunnet påslag av lakselus skyhøyt over de tillatte grenser. Mattilsynet så også individer som de betraktet som delvis oppspist av lus, og de observerte også store mengder dø laks i merdene som lå og råtnet, og som oppdretter ikke hadde fjernet fra merdene.

I Juni 2018 var saken ferdig etterforsket av Politiet i Sør-Trøndelag , og statsadvokaten ila Måsølval fiskeoppdrett en bot på 5 millioner kroner. I tillegg fikk Lerøy Midt et overtredelsesgebyr fra mattilsynet for samme type lovbrudd på 1.4 millioner kroner.

Norges Miljøvernforbund ser på dette som en seier for miljøet, og det viser at det nytter å anmelde lovbrudd fra denne industrien.

 

Se mediaoppslag her :

Får bot på fem millioner kroner

Lerøy må betale bot på 1,4 millioner kroner etter fiskedød

Relaterte artikler

nb_NONorwegian