Skrinlegger bygging av boliger på nedlagt avfallsdeponi

Bilde: Fra folkemøtet på Brånåsen april 2018.

 

Sandnes kommune har lagt på is planene om bygging av boliger på et nedlagt avfallsdeponi på Varatun.

I kjølvannet av Miljøvernforbundet sitt engasjement i vinter rundt saken på Brånåsen der folk er plaget og skadet av deponigasser, ble oppmerksomheten også rettet mot andre deponier i landet.

I saken om Brånåsen har NMF produsert flere dokumenter. I tillegg til anmeldelse av Skedsmo kommune,som nå er under etterforskning, har NMF i brev til Miljøverndepartementet og direktoratet krevd sanering av Brånåsen samt kartlegging av andre deponier i Norge.
Videre har NMF i brev til Kommunaldepartementet i juni 2018 krevd byggeforbud på og ved deponier.

Brevet til Miljøverndepartementet har vært brukt som utgangspunkt for en rekke henvendelser fra stortingsrepresentanter opp mot regjeringen i vår og på forsommeren.

Det er gledelig at Sandnes kommune setter foten ned,

– sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet som har vært ansvarlig for utredning av deponisaken.

Holten er til daglig regionsansvarlig for Østlandet og saksbehandler på maritime og marine saker.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian