En seier for folket på Frøya, Norges Miljøvernforbund, naturen og artsmangfoldet

Formannskapet og Kommunestyret på Frøya stemte i dag 11/4 2019 for at dispensasjonstiden på 3 år for oppstart av vindkraftutbygging i et LNF ( landbruk, natur og friluftsområde ) område er utgått. Dette innebærer at utbygger Trønderenergi ikke kan starte opp arbeidet med å sette opp 14 stk. 180 meters høye vindturbiner.

Historien om motstand mot vindturbiner på Frøya er pågått siden 2005, og Folkeaksjonen Nei til vindkraftanlegg på Frøya ble etter hvert stiftet. Norges Miljøvernforbund (NMF) har i alle disse årene siden stiftelsen av gruppen, samarbeidet tett med denne gruppen. Først i januar 2019 fikk Trønderenergi som var den siste søkeren om å starte opp med vindkraft på Frøya, økonomisk støtte fra det tyske selskapet Stadtwerke Munchen på 3 milliarder kroner for å sette i gang med utbyggingen i samarbeid, og med delt eierskap med det tyske selskapet.

Trønderenergi gikk da videre med sine planer for oppstart. Folkeaksjonen mot vindkraft på Frøya fikk da satt i gang en ny folkeavstemning om vindkraft på Frøya , hvor resultatet ble at nærmere 80 % av Frøyas befolkning stemte mot at det skulle komme et industriområde med 14 monsterturbiner på Frøya. Trønderenergi med sin tyske samarbeidspartner brydde seg ikke noe om en slik ny folkeavstemning, og forholdt seg kun til gamle vedtak fra 2012 og 2016. 1 april 2019 kjørte derfor Trønderenergi ut en gravemaskin i det tenkte området for oppstart. Folkeaksjon Nei til vindkraft på Frøya reagerte fort, og tok igjen kontakt med NMF. Folk strømmet til området , og sammen med personer fra NMF ble det raskt opprettet en camp i området. Resten er en historie for historiebøkene.

Hva skjer så videre ?
Trønderenergi har nå 3 muligheter slik NMF ser det. Enten kan de trekke vedtaket gjort av formannskapet og kommunestyret inn for retten med en påberopelse av de hadde startet arbeidet før dispensasjonsfristen gikk ut, de kan påklage vedtaket til Fylkesmannen, eller de kan sende inn en ny søknad om dispensasjon om oppstart i et LNF område. Støtter Fylkesmannen vedtaket gjort av formannskapet og kommunestyret som er det normale ved slike vedtak, kan staten overstyre vedtaket noe som igjen er veldig sjelden. NMF ser det som mest sannsynlig at Trønderenergi vil trekke vedtaket inn for rettssystemet. Alle de 3 alternativene er langvarige prosesser, som både NMF og Folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya anser som vanskelig for Trønderenergi å vinne frem på.

Så NMF feirer i dag en foreløpig seier sammen med våre gode venner på Frøya. En seier for natur, mennesker og artsmangfold.

Media oppslag her: Kommunestyret vil stanse TrønderEnergi

Relaterte artikler

nb_NONorwegian