Felles demonstrasjon mot vindkraft på Fløyen i Bergen

God stemning under dagens demonstrasjon – Foto: Miljøvernforbundet

Norges Miljøvernforbund gjennomførte en felles demonstrasjon på Fløien i Bergen 16.januar 2020 sammen med Motvind, Folk for Fjella, Sogn og Fjordane Turlag, Norsk Ornitologisk Forening, og VON-Vern om Nordhordalandsfjella.

Anledningen var det såkalte “Toppleiarmøte for Nullutslepp 2030” i regi Klimapartnere Vestland som består av beslutningstakere innenfor akademia, offentlige og private virksomheter.

Miljøvernforbundets leder, Kurt Oddekalv på hjemmebane – Foto: Miljøvernforbundet

Organisasjonene hadde dekket veien inn mot møtelokalet på Fløyen Folkerestaurant med bannere, plakater og engasjerte naturvenner som møtte alle møtedeltakerne på vei inn.

God stemning på dagens demonstrasjon – Foto: Miljøvernforbundet

Grunnen til at denne saken engasjerer så mange er nettopp det massive og store tapet av natur og et faktum at så få av våre beslutningstakere ikke har tatt inn over seg den store klimabelastningen det blir med et betydelig materialforbruk, transport, anleggsarbeid og frigjøring av klimagasser ved oppsett av vindkraften. Energiselskapene vil ha oss til å tro at vindturbinenen produserer grønn energi, nærmest fra første driftstime, men dette er langt tilfelle. Hele livssyklusen til et vindkraftverk gir enorme klimautslipp der mye av klimabelastningenen havner i andre land. Så godt som alle klimabelastningene kommer før de får produsert så mye som en eneste kilowatt og det tar i beste fall mange år før de kommer i balanse. Det er den falske grønnvaskingen av dette glansbildet som er det problematiske, og som nå presser på med den storstilte nedbyggingen av våre siste naturområder. Dette er også bakgrunnen for dagens demonstrasjon. Våre beslutningstakere skal ikke kunne ta feil valg uten å ta til seg riktig kunnskap.

Demonstrantene klar til utdeling av informasjonsmateriell – Foto: Miljøvernforbundet

På vei inn til toppleiarmøtet fikk organisasjonene delt ut flyere, flygeblad og Miljøvernforbundets magasin om vindkraft (Miljømagasinet). Møtedeltakerne fikk møte en fin gjeng engasjerte mennesker med ferske bakervarer, gitar og allsang da de ankom stasjonen oppe på Fløyen.

Ferske bakervarer og Motvindsang skaper god stemning – Foto: Miljøvernforbundet

De fleste som skulle delta på toppleiarmøtet hadde liten tid og var tydeligvis lite interessert i informasjon om de klimabelastningene vi i Norge faktisk forårsaker i andre land på grunn av satsingen vår. Noen var imidlertid veldig interessert og stoppet for en prat med organisasjonene. Fylkesordfører Jon Askeland (SP) tok seg best tid til å snakke med de fremmøtte. Han uttalte blant annet at han veldig godt forstod våre synspunkt, og sa samtidig at det var veldig frustrerende med konsesjonene. Det han syntes var mest provoserende og problematisk var at mens alle andre saker ble behandlet etter plan- og bygningsloven så var konsesjonssystemet slik at en tillatelse på 100 meter høye turbiner fort kunne ende opp imot 250 meter høyde før de ble bygget.

En blid fylkesordfører, Jon Askeland (SP) i samtale med demonstrantene – Foto: Miljøvernforbundet

Dagens aksjon ble meget vellykket. Det var veldig god stemning og en flott markering av at det er så mange flere sider av klimasaken enn de som åpenbart tror at bare det er en stikkontakt så er alt bra. Den store ødeleggelsen av landskapet, naturmangfoldet, folkehelsen og de mange berørte lokalsamfunnene, enten de befinner seg på Bremangerlandet, i Dalsbotnfjellet i Gulen eller andre steder i Vestland fylke er minst like viktige. I dag viste organisasjonene at også dette må tas inn i klimadebatten.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian