Norges Miljøvernforbund ber Mauritius myndigheter revurdere dumping av forskipet til havaristen Wakasio

NMF ber Mauritius myndigheter redde forskipet og hugge dette på forsvarlig måte istedet for å senke det som nå er planen.

I et brev til Statsminister  Pravind Kumar Jugnauth i Mauritius av fredag  21. januar 2020 ber Norges Miljøvernforbund om at landets myndigheter revurderer planene om å senke forskipet til det havarerte bulkskipet Wakisio og heller resirkulere stålet på egnet dokk eller en beach i regionen.

Det var for ca 4 uker siden at det Japanskeide bulkskipet på 300 meter lengde og med en lastekapasitet på 200 000 dwt bygget i 2007 grunnstøtte nær strandlinje på Mauritius i det Indiske hav. Ifølge media skal tungoljen være debunkret fra skipet. Dette er ubekreftet for NMF. 

Videre er norske direktorat på beredskap forespurt om å assistere,herunder Kystverket, men siden er de kvittet ut. Det er her snakk om kompetanse, rådgivning vedr oljesøl og rydding mm. NMF har bedt om innsyn i brev fra Mauritius myndigheter.

Norske miljøpolitiske myndigheter utfordret direkte på Wakasio saken

Brevet fra NMF er også sendt med kopi til politisk ledelse i Klima og miljøverndepartementet. NMF mener det er kritikkverdig av Mauritius myndigheter å senke forskipet istedet for å redde dette. Dette strider mot de intensjoner som ligger til grunn for et rent hav og en reduksjon av foruresning. NMF ønsker en reaksjon fra norske miljømyndigheter og brevet fra NMF er formidlet direkte til statsrådens forværelse i KLD.

Feil signal å sende

Det er et  alvorlig negativt signal å sende at det er en god løsning å senke forskipet med den forsøplings og forurensningskonsekvens dette vil ha på det marine miljø. Staten Mauritius har allerede nå lidd et natur og miljømessig tap ved en tungolje som allerede er kommet ut og som dreper og skader de arter som blir tilgriset av oljen, sier saksbehandler på maritime og marine saker i Miljøvernforbundet Jan-Hugo Holten.

LES BREVET TIL MAURITIUS MYNDIGHETER HER (PDF)

Støtt oss – Meld deg inn i dag!!!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian