Før GMO nå BE

Fremtidens GMO produkter i USA og andre land kan bli stemplet BE isteden for GMO. GMO-produkter kan ha DNA som er sporbar, og som kan gjøre det mulig å identifisere og spore ulovlig salg av GMO som korn, pulser, knoller og frukt. Slike genetiske sporinger og identifikasjon er laboratoriearbeidet, som er for prøvetestprøver av ikke-registrerte og ulovlige GMO. Kunden i butikken eller butikken derimot må også kunne identifisere GMO i et matprodukt som de vil kjøpe eller vil unngå å kjøpe. Denne tjenesten kan leveres ved riktig merking. GMO-etiketter på mat har gitt mange kunder det de trengte for å ta en informert beslutning før de godkjente eller avviste kjøp av produktet. Nye utviklinger innen genteknologi kan føre til en økning av nye planteprodukter til hyllene. Mange av disse nyere innovasjonene vil ha blitt genredigert heller enn genetisk modifisert.

Denne nye tvetydigheten av planteceller med sine egne genredigert (GE), snarere enn modifisert med fremmed gen satt inn (GMO), skal gi nye og alternative etiketter for genetisk modifiserte planter. GMO (Genetically Modified Organism) eller GE (Genetically Engineered) er ikke ønsket av de som markedsfører disse matvarer. Begrepet GMO har blitt brukt i ca. 40 år. Der matvarer er fra genmodifiserte avlinger men uten GMO stempel, kan det ha hatt lite innvirkning på salget av denne maten laget fra GMO-produkter. Landbruksmarkeds-føringstjenesten USDA i USA, vil i fremtiden definerer nye matvarer som har fått sine gen endret gjennom f.eks innsatt CRISPR-Cas, som “BE” (BioEngineered). BE smiley-symboler, er blitt foreslått som passende etikettalternativer, sammen med et alternativ til en avling av BE på bakken symbolet.

GMO kan innebære at produktet nå har endret genetisk materiale, eller er avledet fra genetisk modifiserte planter. Dette genetiske materialet (DNA) kan bli funnet og isolert og identifisert fra råproduktene. De endelige produktene for mange GMO-avlinger er raffinerte produkter uten et betydelig spor av levedyktig genetisk materiale som gener og deres levende enzymer. Disse inkluderer raffinerte produkter som olje, mel og sukker, fra frøene av; bomull-, oljeraps-, soya- og maisavlinger. Genmodifisert organisme (GMO) kan tyde på at organismen f.eks en plante har blitt endret på en måte der gen fra andre organismer f.eks bakterie har blitt innsatt deres celle. Bioengineered (BE) kan tyde på at organismen f.eks en plante har blitt endret ved å kutte eller slå ut et gen med f.eks CRISPR-Cas.

Nye produkter som hovedsakelig består av BE-derivater vil være forpliktet til å merke produktet sitt som BE. Multi ingrediens matvarer kan eller ikke avsløre BioEngineered ingredienser hvis disse ikke er hovedbestanddelen. Bioengineering har blitt juridisk definert med hensyn til mat, som refererer til en mat “som inneholder genetisk materiale f.eks fra tomat eller potet, som har blitt modifisert gjennom in vitro rekombinante DNA teknikker; og for hvilken modifikasjonen ikke ellers kunne oppnås ved konvensjonell avl eller funnet i naturen. Dette betyr kunstig introduserte endringer i DNA til levende celle, endringer som ikke oppstår naturlig. En BE Organisme behandles i EU på samme måten som en GM Organisme Nåværende og fremtidig genetisk prosjektering som genetisk redigering med CRISPR / Cas må derfor også merkes hvis ikke som GMO, da minst som BE for Bio Engineered innen 2022. Alternativt i USA er å velge produkter stemplet med “NON GMO”.

 

Lenker:

USDA’s Proposed Rule on GMO Food Labeling Summary

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2018/350

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian