GE fisk

Det er utviklet GE fisk for matproduksjon: laks (Salmo salar), ørret (Oncorhynchus mykiss), kanalmalle (Ictalurus punctatus), Tilapia (Oreochromis niloticus), Stripet havabbor (Morone saxatalis), karpe (Cyprinus carpio). GE-laks er utviklet og produsert av AquaBounty Technologies. GE atlantisk laks er blitt solgt i Canada siden 2017. Denne GE laksen blir solgt uten GM (Genetically modified) eller GE (genetically engineered) etikett. Denne GE-laksen ble godkjent av FDA (U.S. Food and Drug Administration) i november 2015. I Norge er det mulig å få utviklet GM eller GE laks og ørret som med innsatt sterilitet med Crispr Cas9 i laboratorier.

Denne GE (Genetically edited / Gen endret) laksen er sammensatt av atlantisk laks (Salmo salar) med veksthormon fra Pacific Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) og genetisk regulatoriske elementer fra dyphavs ålebrosme (Macrozoarces americanus). Disse genetiskendringer fører til en kontinuerlig produksjon av veksthormon i denne GE-atlantiske laksen. I fremtiden vil produsenten produsere en triploidfisk-versjon som vil være steril, også en mindre trussel for villlaks dersom den skulle rømme. Deres GE stamfisk og aktiviteter er på det samme stedet i Canada som den utrydningstruede atlantiske vill-laksen som er i  22 elver.

GE (Genetically edited) Tilapia Linje flt-01 (Oreochromis niloticus) er utviklet av Intrexon, som er datterselskap til AquaBounty Technologies. Produsentene har fått unntak fra GM (Gen Modifisert) regulering av Argentinas nasjonale rådgivende kommisjon for landbruksbioteknologi (CONABIA), der akvakultur for Tilapia flt-01 er etablert. Beslutningen for at flt-01 oppdrett er lovlig i Argentina er basert på at det finnes ingen innsatt fremmed gen i denne tilapia hybriden. Tilapia Linje flt-01 har “flt” trekk som stammer fra en recessiv genendring. Denne tilapiaen er homozygot flt/flt for et recessivt gen som fører til økt filetutbytte, dvs. mer filet for mindre fôr. Tilapia flt-01 skal ha enn økning på mer enn 50% for filetutbytte.

GE brukes i begrep for mikrober, planter og dyr som har fått sitt DNAuttrykk endret ved å stanse ett eller flere gen fra å bli oversatt til proteiner eller endret ved å sette inn  en ny sekvens i et gen. Det brukes en metafor som “saks” for å beskrive metoden for å stanse et utvalgt gen fra å bli prosessert over til et protein. Det brukes forskjellige CRISPR/cas9 og TALEN metoder utviklet i laboratorier for å kunne “sakse ut” eller “lime i” valgte gen. Produsentene nekter å få deres produkter stemplet med et navn som er upopulært. De vil helst ha ingen navn eller stempel på deres produkter verken som GMO, GM eller GE, fordi disse kan bli upopulære hos forbrukere.

Det siste tids “Genetically edited” er uttrykk for nye sekvenser i et gen der genet er blitt klippet. I EU lov er det lovsatt  at Genetically edited (GE) skal tolkes med den samme loven som gjelder for Genetically modified (GM). Genetically modified (GM) er en forkortelse for genetically modified organism (GMO). Dette betyr at GMO- loven i EU land gjelder også for Genetically engineered eller Genetically edited i EU. Dette betyr at all GE må gjennom de samme reglene som GMO. Derimot har andre land i verden andre regler. Dette betyr at det er mulig for GE-organismer som GE -fisk for oppdrett å bli akseptert i noen land utenfor EU selv om det ikke er tillatt i EU. Det er også mulig å selge deres produkter som blindtester uten etikett-informasjon med GE eller GM på etiketten for å hindre stigma.

 

Lenker:

AquAdvantage Salmon

Gene editing is GM, says European Court

Genredigering, CRISPR

Gene edited tilapia secure GMO exemption

Relaterte artikler

nb_NONorwegian