NMF har nå sendt ut veileder for påvirkning av driftsmetode til 165 Havbrukskommuner

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener at tiden nå er overmoden for at oppdrett av laks og ørret må begynne å drifte i lukkede løsninger. Det være seg på land eller i sjø.

Bevisene for de miljøskadelige virkningene på villfisk. Villaks, sjøørret, skalldyr, pelletsfisk og forurensing av våre fjorder ved fortsatt drift i åpne merder er nå blitt så overveldende, at det ikke kan forsvares at drift i åpne merder tillates ved søknader om nye lokaliteter. NMF mener videre at alle åpne merder nå må lukkes, og slamavfall og fòr rester som nå dumpes rett i sjø, må tas på land ,slik at det kan brukes til gjødsel eller brensel. NMF ser også at dyrevelverdloven brytes daglig med stadig mer mekanisk avlusing av fisken. I 2017 døde det 52 millioner laks i de åpne merdene som følge av sykdommer, og følgeskader av mekanisk avlusning. Dette kan også unngås ved å begynne å drifte i lukkede løsninger.

NMF mener også at det ved en omlegging til lukkede anlegg vil skapes flere arbeidsplasser , og ikke færre som oppdrettsindustrien selv liker å skape et inntrykk av. Dette på grunn av et større behov for kompetanse fordi oppdrett i lukkede løsninger er mer teknologikrevende enn åpne merder.

NMF presiserer at vi overhodet ikke er i mot oppdrett av laks og ørret, men kun ønsker at oppdrettsindustrien må omstille seg til å begynne å drifte i lukkede løsninger for at våre etterkommere også skal kunne oppleve rene fjorder med sunn og frisk villfisk. Og hvor kystfiskere og oppdrettere kan leve side om side uten det konfliktnivået som er i dag.

NMF har derfor laget en veileder på hvordan kommunene kan påvirke driften mot miljømessige bærekraftige løsninger, selv om det er avlagt arealer til havbruk i planarbeidet i kystsoneplanen. Denne veglederen kan leses her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian