GMO nellik gjennom nåløye

Genmodifiserte organismer (GMO) får motstand i Miljøvernforbundet fordi det er gode argumenter basert på miljøvern for å støtte norske jordbruk tradisjoner, som tar være på landet. Dette er sett med øynene fra både naturvern og kulturvern, så vel som miljøvern. Men noe spor av genmodifiserte avlinger er blitt oppdaget i fôr, og tillatelser for genmodifiserte blomster nellik har blitt vedtatt i Norge.

Sett fra en miljøvern perspektiv er naturligseleksjon i naturen tilsammen med god forvaltning nødvendig for å holde naturen sterk og frisk. Mangfoldighet er også ønsket fordi det kan bety forskjellen mellom liv og utryddelser når klimaendringer eller andre miljøtrusler opptrer. Der det er mangfoldighet i naturen er det ofte mulig at mange arter kan overleve miljøendringer, som plutselig kan oppstå.

Naturligseleksjon betyr at der det er variasjon vil noe typer ha bedre sjanse for å overleve pga. av deres naturlige egenskaper. Naturligseleksjon gjelder for menneske  så vel som dyr og planter og alt annet liv. At mennesker gjennom deres forståelse for avl skal utnytte miljøet optimalt ved å velge avlet planter og dyr best tilpasset miljøet har bidratt til et bærekraftig jordbruk.

GMO er derimot en hurtig utvikling for å møte den enorme økningen i etterspørsel for mer dyre fôr pga. enorme økninger i verdens måltider. Både GMO soya og GMO mais blir dyrket på enorme arealer der klimaet kan skape rask vekst. Når landbruks industri dyrker fôr i kontinentale skaler skjer det noe med naturen; det blir utryddet.

Miljøvernforbundet har utalt seg kritisk mot nye GMO tillatelser for vekster som soya, mais og raps for fôr. Det er også mange andre arter som nellik, som er blitt genmodifisert for å kunne danne blomster med nye farger, og stilker med lengre holdbarhet. To av disse nelliks arter er rapportert tillat i Norge. Disse har produkt navn Moonaqua og Moonvista.

Moonvista er nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40685-1 som er innsatt gen fra Petunia og fra stemorblomst for å endre farger i nellik. Det er også innsatt et gen fra tobakk for å gi blomstene resistens mot klorsulfuron, som skal hindre vekst av alge og bakterie der blomstene oppbevares under transport.

Moonaqua er hagenellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40689-6 som er innsatt gen fra Petunia og fra Viola og lit gen fra prydløvemunn for å endre farger i hagenellik. Det er også innsatt et gen fra tobakk for å gi blomstene resistens mot klorsulfuron, som skal forlende tiden tilgjengelig fra høsting til markedet.

Moonvista og Moonaqua har farger som er nye innenfor hagenellik. Endringen er innført på enn kunstig måte, dvs. genmodifisering ved innsatte fremmede blomster-gener. Skulle disse plantene brukes til å lage nye linjer med nye farger, ville dette bety straff med mindre produsentene har gitt tillatelse og vertlandet har gitt tillatelse. Disse planter er beskyttet med patenter og kan derfor heller ikke kopieres av andre.

Lenker:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian