NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/1176

Profoxydin som i forordningen (EU) 2019/1176 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjennt for å være hormonforstyrrende. Profoxydim brukes til etterkontroll av gressgress i ris (Oryza sativa). Barnyard grass – hønsehirse (Echinochloa crus-galli) kan være en meget alvorlig ugress i ris, mais, soya og mange andre avlinger, og foretrekker tropiske klima. E. crus-galli er blant de tre mest alvorlige ugras av ris i mange land. Junglerice (Echinola colona) er vanlig i avlinger av ris og mais.

Silvertop grass (Leptochloa fusca) er ofte et alvorlig ugras av ris i mange land, og er spesielt bekymret i spanske rismarker der det dyrkes ris til mat. Giant reed (Arundo donax) er en av verdens top 100 verste invasive arter, den stammer fra Asia og er introdusert over hele verden. Yellow bristlegrass (Setaria pumila) er utbredt i ris i Kina. Der ris er mye brukt til fôr, vil trolig også spor av ugressmiddel som Profoxydim på ris, kunne forekomme.

Grenseverdier i EU (Den europeiske union) er satt til 0,01mg/kg for ris, mais, hvete og andre korn arter. Dette er grensen for deteksjon av stoffet. Høyere konsentrasjoner av 0,05mg/kg er tillatt for blomster (Kamille, Hibiscus, Rose og andre) og blomsterstempel (safran og andre) og for honning. Dette kan være fordi mengden med disse som skal i fôr blir forholdsvis svært liten. Derimot er det mulig at større mengder med honning blir brukt i fôr (eller mat). Alle de plantene som generelt brukes som tilsetningsstoffer for å endre farge eller smak til fôr er tillat grenseverdier på 0,05mg stoff/kg plant. Grenseverdien 0,05mg/kg for honning forteller at disse høyere konsentrasjoner kan være i miljøet til bier, på planter, på blomster, på pollen, i honning og i bikube.

Høyere konsentrasjoner med Profoxydin er tillatt i honning-produkter. Der honningbier populasjoner er i nedgang (hovedsaklig pga. plantevernmidler som inneholder neonicotinoid produkter), er det høyere konsentrasjoner i honning tillat muligens fordi det kan akkumulere i honning, i tillegg til de andre stoffer. Hormonforstyrrende stoffer som Profoxydin kan ha uønskede effekter allerede ved svært lave konsentrasjoner. Ris med honning produkter kan være belastet med verdier som kan være for høye.

Profoxydin er registrert som hormonforstyrrende. Det er også Difenokonazol, Lamba-cyhalotrin, og Penkonazol, som er alle listet. Kombinasjoner av disse i matvaren kan ha potensialet for å danne synergiske effekter. Dette betyr at skadende fra flere hormonforstyrrende plantevernmidler kan bli mer enn det som forventes fra å telle opp summen av effekter for hver stoff. Det finnes også andre hormonforstyrrende plantevernmidler som muligens kan være brukt på samme planter som 2,4-D, glyfosat, og andre. Det store antallet av hormonforstørrende plantevernmidler er et miljøproblem og en hver økning i antall kan frarådes. Stoffet profoxydin er registrert som kreftfremkallende og reproduksjon giftig.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian