Hordfast: Uhørt av statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide å legge seg borti den politiske prosessen i Vestland fylkesting

Av: Kurt Oddekalv og Roald Kvamme

Se filmen..!

Det er uhørt av statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide å legge seg borti den politiske prosessen i Vestland fylkesting. Dette er løgn- og lygenytt der de serverer valgflesk uten troverdighet. De kunne kommet med pengene for lenge siden, de har sviktet og har null troverdighet. De ødelegger vanlige folks tillitt til politikere og våre demokratiske institusjoner.

Stopp «Hordfast», Norges største naturinngrep i moderne tid!

Hordfast er et veiprosjekt på E39 mellom Os og Stord. Det skal bygges 55 km ny 4-felts motorvei med 110 km fartsgrense, 8 km broer herunder verdens lengste flytebro over Bjørnafjorden lengde 5,5 km, ny motorvei over Tysnes med flere broer gjennom urørt og verneverdig natur, ny bro mellom Tysnes og Stord over Langenuen med lengde 1,7 km og til sammen 19 km med tunneler.

Det vil koste nær 40 milliarder eller 727 millioner kr. pr km vei. I dag er biltrafikken ca 3000 pr døgn på strekningen. Denne forventes å øke til 15 000 pr døgn når prosjektet er nedbetalt. Til sammenligning går det 45 000 biler pr. døgn på motorvegen fra Åsane mot Bergen sentrum som er dimensjonert for 80 km fartsgrense og har lavere standard.

8 fakta om konsekvenser av Hordfast og ferjefri vei mellom Stord og Os:

  1. De største naturødeleggelsene i Hordaland i moderne tid. Rammer 40 viktige naturtyper av nasjonal/internasjonal verdi som Norge har et særskilt forvaltningsansvar for.
  2. Ødelegger unikt fjordlandskap, uerstattelige friluftsområder og kulturminner på Os, Tysnes og Stord.
  3. Tidenes dyreste og mest kompliserte veiprosjekt, kostnadsanslagene for ferjefri vei mellom Stord og Bergen har økt fra 5 milliarder i 1999 til nær 40 milliarder i 2019 – en åttedobling.
  4. Rekordhøy bompengefinansiering. Økt fra 7,5 mrd til 17,4 mrd. netto, legger en til rente- og innkrevingskostnader må det betales inn ca 24 milliarder i bompenger på 15 år.
  5. Undergraver nasjonale målsettinger om overføring av gods fra vei til sjø og bane.
  6. Målsetting om firedobling av biltrafikken undergraver nullvekstmålet i Bergensområdet.
  7. Bryter nasjonale klimamålsettinger.

Prosjektet har negativ samfunnsøkonmisk nytte når en sammanstiller prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

Naturødeleggelsene vil medføre at Norge bryter FN-konvensjon om naturmangfold, Naturmangfoldsloven, Lov om kulturminne og nasjonale målsettinger i St.meld 14 (2015-2016) Natur for livet.

Stopp Hordfast – engasjer deg nå!

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian