Kvikksølvubåten U-864: Norge er klaget inn til ESA (EFTA Surveillance Authority)

Norges Miljøvernforbund har klaget norske myndigheter inn til ESA i kvikksølvubåtsaken (U-864).

Klagen til ESA er tung og omfattende, og viser at Norges myndigheter kan gjøre seg skyldig i miljøkriminalitet.

I 17 år har ubåten ligget i to deler på 150 meters dyp utenfor Fedje i Hordaland. Norge bryter lover og forskrifter for lagring av kvikksølv avfallshåndtering og forurensing av vannmiljøet.

Norge bryter EU’s kvikksølvforordning, Minamatakonsvensjonen for kvikksølv, OSPAR-konvensjonen for Nordsjøbassenget og Vanndirektivet.

Myndighetene planlegger en ulovlig handling

I ESA-klagen viser det seg at Kystverket har anbefalt og planlagt en ulovlig tildekking av ubåten og havbunnen rundt.

Kystverket burde ha visst at de ble instruert av Finansdepartementet og Kyst-og Fiskeridepartementet til å planlegge en ulovlig handling, og burde som faglig direktorat ha visst at det er ulovlig å dekke til verdens største punktutslipp for kvikksølv i havmiljøet, -67 tonn. Nå har ikke myndighetene gjort noe med kvikksølvet i 17 år, risikoen for utslipp øker hele tiden.

Norges Miljøvernforbund viser i klagen at den kompakte ansamlingen av kvikksølv i lastekjølen er må defineres som “deponi” og ikke forurenset sjøbunn som beredskapssjef i Kystverket, Hans Petter Lahne Mortensholm sier.

Ingen fare for at ammunisjonen går av ved en heving

ESA-klagen har bidrag fra Forsvarets Forsvarsmateriell (FMA), som har gjennomgått risiko med ammunisjon ved en heving. Det har tilnærmet null risiko å heve U-864 med ammunisjonen ombord.

Nå er det på tide å stimulere kompetansemiljøer innen undervannsoperasjoner på Vestlandet for å få opp kvikksølvubåten. Vi har kompetanse og teknologi for å kunne ta ubåten opp sikkert og uten noen lekkasje av kvikksølv til miljøet.

ESA-klagen viser også en hevingsmetode utviklet av Unitech Energy Group som tar hensyn til sikkerhet og miljø, og NMF støtter denne metoden.

Nye arbeidsplasser og kompetanseutvikling på Vestlandet.

En heving av U-864 vil gi arbeid og kompetanseutvikling på undervannsoperasjoner nasjonalt og internasjonalt på opprydding fra gift og ammunisjon i skipsvrak. Norge vil bli ledende på dette.

Norges Miljøvernforbund mener at Erna Solberg sitt prosjekt “Renere Hav” skulle støttet en heving av kvikksølvubåten og opprydding av kvikksølvet. Det er det beste i det lange løp, da vi aldri kan stole på et metyleringsforsøk i et akvarium og en datamaskin.

2,3 milliarder blåst bort…

Av de totalt 3 milliardene til “Renere Hav”, bevilget regjeringen Solberg gjennom ENOVA hele 2,3 milliarder til 17 gigantiske vindturbiner. Vi kan ikke se hvordan det er med på å rydde opp i forsøpling i havet, heller motsatt. Vindturbinbladene vil gi fra seg tonnevis av mikroplast til havmiljøet som går inn i næringskjeden. Den samme feilen begås med kvikksølvet dersom det ikke fjernes fra havmiljøet. Norges Miljøvernforbund vil unngå at en alvorlig miljøforbrytelse med langtidsvirkning blir begått av norske myndigheter.

Vi ønsker at Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Petter Nedrås Falkung, underdirektør i Kyst -og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet leser ESA-saken nøye, og foreslå at heving av U-864 legges inn i revidert nasjonalbudsjett.

Heving av U-864 og opprydding av havbunnen er eneste løsning

Les klagen og brevet til myndighetene!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian