Eier og konserndirektør for Stangeland Maskin angriper og skader medlem i Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbunds (NMF) banner fikk eier og konserndirektør Olav Stangeland til å fysisk angripe og slå ned vindkraftmotstander og NMF-medlem Arvid Gimre.

Arvid Gimre rett etter overfallet. Foto: NMF

At det skal være fysisk farlig å markere motstand mot en av Norges største og mektigste maskinentreprenører i vindkraftsaken fremstår som helt uvirkelig i vårt demokratiske samfunn. Det hele føles uvirkelig. Dette er så utrolig at du ikke tror det før du selv opplever å være midt i det.

Litt innledende kommentarer

Etter at denne saken ble sluppet og tok fyr på sosiale medier har det fremkommet enkelte påstander fra selvoppnevnte skrivebordseksperter om at dette ikke er ekte og at det ikke finnes beviser. NMFs saksbehandler Arnfinn Nilsen var tilstede da det skjedde og kan bekrefte hendelsesforløpet. Når det gjelder beviser så har politiet fått rikelig med bilder og grundige forklaringer. Saken er under aktiv etterforskning og Gimre har fått bistandsadvokat.

Arvid Gimre ble brutalt angrepet og skadet utenfor sitt eget hjem. Røntgenbilder fra Stavanger Universitetssykehus viser brudd i tommel og Gimre må gå med gips i fire uker.

https://www.facebook.com/SelvesteRuneHaaland/videos/10157347001055753
Slider image
Slider image
Slider image

Bilder av bruddet i tommelen (flere bilder – bruk piltaster). – Foto: SUS

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Opptakten…

Norges Miljøvernforbund (NMF) fikk leie veggplass av Arvid Gimre til oppsetting av bannere på tre forskjellige steder på Tjelta i Sola kommune i Rogaland. Gimre er forøvrig også NMF-medlem og har engasjert seg sterkt i vindkraftssaken. Som han sier det selv så fikk han veldig god tid til å lese under coronasituasjonen og oppdaget raskt gvor galt det er fatt med norsk forvaltning. Spesielt situasjonen for innbyggerne på Haramsøya utenfor Ålesund gjorde sterkt inntrykk. Det ble lett å kjenne seg igjen i egne tøffe erfaringer med entreprenøren som nå er aktivt inne med anleggsarbeid på Haramsøya. Her bor innbyggerne på en liten øy og får tredd gigantiske vindturbiner ned over hodene sine og har ingen steder de kan være uten å få vindturbinene inn på kroppen.

Stangeland som en av Norges største maskinentreprenører tjener seg søkkrike på å ødelegge hjemstedet til et helt lokalsamfunn. Innbyggerne får ødelagt verdien på eiendommene sine og får vanskeligheter med å selge om de i det hele tatt klarer å flytte bort fra stedet. Dette er ikke riktig.

Banneret som fikk det til å koke over

Dette banneret er montert på Gimres garasje. Olav Stangelands hus i forgrunnen. – Foto: NMF

Tre forskjellige bannere ble hengt opp forskjellige steder på Tjelta, Sola kommune, juni 2020. Et generelt mot vindkraft på en løe, og to bannere som ansvarliggjør selskapet Stangeland for utbyggingen på Haramsøya utenfor Ålesund. Den ene på Gimres garasje og den andre på en redskapsbygning nesten fire kilometer unna. Norges Miljøvernforbund er godt fornøyd med leien av veggplass da de har god plassering når retter seg mot det store overgrepet Stangeland deltar i som entreprenør på Haramsøya.

Det skal også legges til at Stangeland ikke bare er en liten ubetydelig underleverandør som bare gjør en jobb. Som en av Norges største maskinentreprenører er de svært sentrale i utbyggingen av vindkraftverket på Haramsøya. Som alle bedrifter bruker de sine oppdrag aktivt til markedsføring av selskapet og til omdømmebygging. Når de aktivt går inn og velger de mest kontroversielle og konfliktfylte oppdragene så må de også tåle det som følger med dette omdømmemessig.

En av Haramsøyas innbyggere måtte taues vekk fra egen private veg for at Stangeland skulle få starte ødeleggelsene på den lille øya.
Stangeland maskin må ha store politistyrker for å presse seg frem mot innbyggernes vilje og protester.
Les mer om denne saken her.

Grunnen til at vi ansvarliggjør bedrifter for de oppdragene de velger å ta er når de velger å gå inn i svært kontroversielle og konfliktfylte oppdrag der det har store konsekvenser for lokalbefolkning, natur og miljø. På Haramsøya har de ikke valgt dette, men har fått det tredd ned over hodene sine til tross for elendig og gammelt utredningsarbeid, grove saksbehandlingsfeil og mot lokalbefolkningenes ønsker og vilje.

Det som skal bygges er vesentlig endret fra det som lå i opprinnelig konsesjon. Haramsøya er en svært liten øy der det ikke er noen steder de kan komme unna de gigantiske og støyende vindturbinene, og flere boliger kommer innenfor støygrensen. Om vinteren er det fare for iskast fra turbinene som står rett ovenfor boligene. Innbyggerne har fått dette tredd ned over hodene sine uten å ha blitt hørt.

https://www.facebook.com/107203174370668/videos/767110307448890

Eiendomsverdien går rett i kjelleren og de får kanskje ikke solgt husene sine om de ønsker å flytte. Eiendomstap på 40% er ikke uvanlig når et vindkraftverk etableres tett innpå boliger. Alle bedrifter velger hvilke oppdrag de ønsker å ta og bruker de aktivt i markedsføringen og til bygging av omdømme. Tar de slike dårlige oppdrag så må de også ta med seg kostnadene av sine valg.

Denne banneren på Gimres garasje var et klart budskap om entreprenørselskapets ansvar på Haramsøya.

Til Stavanger Aftenblad sier Olav Stangeland at banneren på garasjen er ren trakassering.

Olav Stangeland bor i det hvite huset i forbrunnen og ser rett ned på naboens garasje der store bannere henges opp. Ren trakassering, mener Stangeland.

Det er påfallende at det er Miljøvernforbundets banner på garasjeveggen som ifølge Olav Stangelands uttalelse er “trakassering” samtidig som han prøver å unndra selskapet ansvar ved å skylde på en privat konflikt. Det er mye mer til denne historien som kan tyde på akkurat det motsatte. Alle bannerne retter seg mot selskapet og saken, og ikke mot privatpersoner.

Samtidig er det også påfallende at som eier og konserndirektør for den entreprenøren som gjennomfører anleggsarbeidet, og som med sin virksomhet ødelegger livene til et helt lokalsamfunn selv ikke tåler å se en plakat utenfor sitt eget stuevindu. På Haramsøya må de leve med gigantiske vindturbiner rett uten for sine vindu, eiendomsverdien går rett i kjelleren, og en hel øy blir ødelagt med et gigantisk støyende industrianlegg. Alt for noen ekstra penger på kistebunnen. Men konserndirektøren selv er hårsår og tåler ikke å se at selskapet han eier og leder ansvarliggjøres for ødeleggelsene. Som konserndirektør og eier er han ikke en vanlig privatperson men ansvarlig for selskapet, dets virksomhet og omdømme.

Det omdømmet bedriften får av å ta slike kontroversielle og svært konfliktfylte oppdrag har de selv valgt. Spesielt i en tid der vi har hatt en folkereisning, store politioppbud og høyt konfliktnivå både på Sørmarkfjellet og på Frøya i Trøndelag og andre steder. At de møter motstand på Haramsøya og andre steder kan neppe ha vært noen overraskelse. Dette har de gått inn på med full viten og vilje. Ansvar og konsekvenser må de selv bære.

Det en også skal være klar over er at Miljøvernforbundets leder Kurt Oddekalv personlig ringte til Olav Stangeland i 2019, lenge før anleggsarbeidene startet opp og ga klar beskjed om at de ville bli ansvarliggjort om de gikk i gang på Haramsøya. Kom ikke å si at de ikke ble advart.

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Hærverket anmeldes

Tirsdag 28/7-2020 ble det oppdaget at en av bannerne på Tjelta var skåret i stykker og NMF ble oppringt. Like etter var NMFs representant ute og dokumenterte skadeverket sammen med Gimre.

Den første banneren som ble oppdaget å ha blitt skåret i stykker med kniv. Her ble bare budskapet fjernet mens Stangeland-logoen stod igjen. Opprinnelig budskap var en «T STANGELAND RASERER Haramsøy og Guleslettene», og med undertekst «Ferdig
rasert: Måkanuten, Bjerkreim, Fitjarfjellet, Midtfjellet, Tellenes».

Etter at begge hadde reist hjem kom en ny telefon om at også den som stod montert på garasjen hans var skåret i stykker på samme måten. Det var ikke lett å få øye på før han kjørte inn på eiendommen.

Også banneren på Gimres garasje var skåret i stykker på samme måten. Underteksten “Dreper Haramsøya” var skåret vekk.

To bannere ble altså utsatt for hærverk på samme tid, og på samme måte. På begge bannerne er det kun budskapet som er skåret bort og fjernet, så det er tydelig at dette er utført av noen som sympatiserer med selskapet som har hatt motiv for ugjerningen.

Det som er ekstra påfallende er det faktum at samme dag som banneren på Gimres garasje ble montert (juni 2020), ble Stangelandbussen plassert foran slik at den blokkerer for innsyn til veggen. Banneren er en ytring, og det å sette en buss foran er også en ytring. Helt ryddig, men…

Det som da blir mer spesielt er at denne banneren, på grunn av bussen ikke har vært synlig fra veien. Det er derfor bare de som vet om den som har visst om den. Følgelig blir listen av mistenkte temmelig kort. To bannere ødelagt i en koordinert aksjon, på samme tid og på samme måte. Den ene var til alt overmål ikke engang synlig for noen forbipasserende. Hadde det vært et normalt hærverk hadde de sansynligvis revet ned hele bannerne og ikke bare budskapet de ikke likte, men her har de tydeligvis ikke hatt hjerte til å bruke kniven på firmalogoen. En behøver vel ikke akkurat å være inspektør Clouseau for skjønne en sammenheng her.

Norges Miljøvernforbund anmeldte forholdet 28/7-2020. Les anmeldelsen her (PDF).

Neste fase iverksettes

Dagen etter at hærverket på bannerne ble oppdaget og anmeldt ble to 40-fots containere heist oppå hverandre på Gimres parkeringsplass. Nå ble det ikke like lett å plassere en liten buss foran. Mens kranbilen løfter den øverste containeren på plass kommer en bil med en person med tilknytning til Olav Stangeland og stiller seg opp for å observere det som skjer. Bilen står der i ca 10-15 minutter før den drar og kjører opp til Olav.

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Angrepet

Da banneret var klart til å monteres var Miljøvernforbundets Arnfinn Nilsen inne i garasjen for å klargjøre det. Gimre som skulle hjelpe kjørte frem en teleskoplaster med korg mellom containeren og steingjerdet. Det blåste endel slik at lydene ikke bar så langt. Plutselig hørte Nilsen en volsom brøling og roping utenfor. Da han kom ut fra garasjen kom Gimre over plassen, såvidt han klarte å gå og ropte “Olav har angrepet meg“. Hva i helsikken var det som hadde skjedd?

Jeg sprang frem og så bilen til Olav Stangeland forlate gårdsplassen og sprang tilbake til min bil for å hente kameraet og fikk bilder av bilen der den kjørte ut og opp i gårdsrommet til Stangeland“.

“Deretter gikk jeg bort til Gimre som lå strekk ut på plenen med istykkereevene klær og knapt nok kunne snakke. Han var fullstendig i sjokk og hadde tydelig fått hard medfart.”

Gimre rett etter overfallet. – Foto: NMF

Det var Nilsen som ringte til politiet og det gikk noen minutter før Gimre ble istand til å forklare hva som hadde skjedd. Klærne var revet i stykker med stor kraft. Han hadde en jakke utenpå og den flanellskjorten han hadde under var helt istykkerrevet foran. Faktisk var det brukt så store krefter at den hadde revnet nedover langs hele ryggen, mens den var dekket av en jakke. Gimre hadde merker både i ansiktet, på armen og hadde også blod i munnen helt i begynnelsen. Han hadde også fått en hevelse på siden av hodet. Senere ble det også klart at han hadde fått brudd i tommelen.

Gimre rett etter overfallet. Her er det tydelig brukt store krefter for å rive i stykker skjorte og t-skjorte under jakken. – Foto: NMF
Gimre etter overfallet. – Foto: NMF
Gimre etter overfallet. – Foto: NMF

Gimre forteller med egne ord hva som skjedde den dagen (samme video som øverst i saken):

https://www.facebook.com/SelvesteRuneHaaland/videos/10157347001055753
Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Politiet ankommer

Politiet ankommer, tar forklaring og gjennomgår hendelsesforløpet.

Etter å ha angrepet og slått ned Gimre kommer Olav Stangeland tilbake for å sette av en gravemaskin ved siden av containerne, og til alt overmål, mens politiet er tilstede..(!)

Olav Stangeland innrømmer overfallet

Til Bygdebladet Ålesund innrømmer Olav Stangeland overfallet.

– Politiet får ta stilling til kva som er vold, seier Olav Stangeland (65). Onsdag kokte det over for han då han drog naboen Arvid Gimre ut av trucken han satt i på Jæren.

– Eg drog han ut av telekopstrucken. Då gjekk skorta og slikt. Det får vere opp til politiet å definere om dette er vold eller ikkje.

Bygdebladet Ålesund: Entreprenør Olav Stangeland – Politiet får avgjere kva som er vold

Media får saken

Senere på dagen satt vi i studio på Klepp på podcasten Jærbu til et halvannen times intervu om saken og om vindkraft generelt.

Olav Stangeland kommer dagen etter med et kort tilsvar.

Andre medier som har skrevet om saken:

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Hvorfor aksjonerer NMF mot Stangeland Maskin?

Dette er et spørsmål som kommer med jevne mellomrom i kommentarfeltene på nettet. For å svar på dette er det flere forhold. Vindkraftkampen er kraftig tilspisset gjennom de siste par årene. Mye av dette skyldes at det er gitt nesten 100 konsesjoner over hele landet, og der det akkurat nå er et nivå på utbygginger vi aldri har sett maken til i Norges historie. Mye av dette er gamle konsesjoner med mangelfullt og feilaktig utredningsgrunnlag. På grunn av de såkalte grønne sertifikatene har alle utbyggerne et enormt hastverk med å starte utbyggingen for å få anleggene i drift innen 2021. De som klarer dette får utbetalt store subsidier helt frem til 2035. Er ikke anlegget i drift innen 2021 så bortfaller støtten. Dette har skapt et enormt press over hele landet det myndighetene arbeider hånd i hånd med utbyggerne og lokalsamfunn etter lokalsamfunn blir overkjørt og klager og innspill fra innbyggere og organisasjoner blir ikke hørt.

I denne rammen er det altså at Stangeland som en av landets største maskinentreprenører er en av de mest aktive på utbyggersiden. Saken på Haramsøya er både befengt av grove saksbehandlingsfeil og av svært mangelfulle og feilaktige vedtak. Et helt lokalsamfunn blir rasert og ødelagt fremover i tid. Innbyggerne får dette tredd ned over hodene sine, og får sine lokalområder ødelagt og gigantiske vindturbiner rett utenfor stuevinduene og rett over sine boliger. I dette klimaet står altså lokalbefolkningen alene mot det som for dem fortoner seg som et rent overgrep, og myndighetenes eneste svar er å sende større politistyrker mot lokalbefolkningen. En ganske håpløs kamp i en sak med store og grove saksbehandlingsfeil og hundrevis av tragiske skjebner. Vi kan ikke sitte og se at dette får pågå uten at noen blir stilt til ansvar for de konsekvensene de med viten og vilje påfører et helt lokalsamfunn med tvang.

På Haramsøya er Stangeland en svært sentral aktør som med viten og vilje gjennomfører dette overgrepet med store konsekvenser for et helt lokalsamfunn, og for hva? Penger. Mye penger i egen lomme, mens de enkelte innbyggerne mister friheten, stillheten og naturen for det som blir et enormt og dominerende industrianlegg som dekker mesteparten av øya. De pengene Stangeland tjener taper innbyggerne i ødelagte eiendomsverdier. Et verdifall på 40% på bolig og eiendom er ikke uvanlig, og det blir vanskelig å få solgt eiendommen om de ønsker å flytte. Dette må være det største ranet av befolkningen i nyere tid. Stangelands virksomhet har store og vidtgripende konsekvenser for et helt lokalsamfunn.

Samtidig er det ganske påtagende at eier og konserndirektør for Stangeland Maskin AS som er delaktig i å ødelegge et helt lokalsamfunn og utsikten til alle innbyggerne selv ikke tåler å se et banner utenfor sitt eget stuevindu som ansvarliggjør det selskapet han eier og leder. Han og selskapet har tydeligvis ingen hemninger i forhold til de oppdragene han søker og utfører, men må ty til hærverk og vold for å slippe å se en ansvarliggjørelse utenfor sitt eget stuevindu.

Er Stangeland Maskin bare en uskyldig underleverandør?

Det er lett å tenke på en underleverandør som et uskyldig selskap som bare følger ordre, men stemmer dette for et selskap som Stangeland? De er tross alt en av Norges største maskinentreprenører, og velger selv hvilke oppdrag de ønsker å ta og utføre. Ingen tvinger dem til å ta de mest kontroversielle og konfliktfylte jobbene. De velger det selv. Gode jobber bruker de aktivt i markedsføringen av eget selskap og bygger sitt omdømme på det. Når de tar slike dårlige og konfliktfylte oppdrag så må de også ta det som følger med dem omdømmemessig.

Stangeland blir av mange i kommentarfeltene omtalt som “bare” en underleverandør. Her er det greit å trekke en parallell til Bremangerlandet på Vestlandet. Her er det SFE som er utbygger, og Stangeland altså den underleverandøren som skal bygge ut, om de får godkjent dispensjon fra LNF området av Bremanger kommune.

Firdaposten kunne nylig fortelle at Stangeland Maskin hadde sendt et brev til Bremanger kommune der de presset kommunen og krevde fortgang i saksbehandlingen slik at de kunne starte opp anleggsarbeidet, sånn i og med coronasituasjonen å sånt.

Storaktøren Stangeland Maskin AS har no kontakta Bremanger kommune og brukar blant anna koronasituasjonen som argument for å starte utbygginga snarast.

Stangeland Maskin AS sende 19. juni brev til Bremanger kommune, der dei listar opp fleire argument for at kommunen bør forsere arbeidet med Bremangerlandet vindpark.

Verksemda, som til no har vore tenesteleverandør til 10-12 andre vindkraftprosjekt her i landet, sit på signerte oppdragskontraktar knytt til planane for eit nytt vindkraftanlegg på Bremangerlandet – eit prosjekt som er svært omstridd også lokalt, og som har vore ei heit politisk potet lenge no.

Korona og lokalt eigarskap. No vil Stangeland har fortgang. I brevet sitt til kommunen peikar dei på fleire gode grunnar til at prosjektet bør få tommelen opp. Koronasituasjonen, og at ein no treng aktivitet i byggebransjen, er eitt av dei. Men dei peikar også på at Bremangerlandet-prosjektet er lokaleigd, og at det det styrkjer lokalt næringsliv og verdiskaping. «Det er ingen utenlandske investorer som ellers har fått mye kritikk angående vindkraft», skriv prosjektsjef Tore Voster hos Stangeland Maskin i brevet som kommunen har loggført i postlistene sine.

Firdaposten: Entreprenør pressar på for vindkraft på Bremangerlandet (abonnementsartikkel).

Og her viser Stangeland Maskin at de ikke bare er en liten ubetydelig underleverandør, men også en svært sentral politisk aktør i vindkraftutbyggingene. Stangeland viser makt, og Stangeland bruker makt.

Går NMF bare etter Stangeland?

På dette spørsmålet kan vi svare et klart NEI. Vi går ikke bare etter ett selskap. Opp igjennom årene har en rekke store og mektige selskap fått føle på NMFs utrettelige kamp mot miljøsyndere og miljøskurker. Det er heller ingen andre organisasjoner som har gitt like mye penger inn i statskassen i form av bøter etter anmeldelser som Norges Miljøvernforbund. Vi bryr oss ikke om selskapet er stort og mektig. Begår de ulovligheter eller opptrer uetisk eller truer naturmangfold, miljø og folkehelse så må de også regne med å måtte bryne seg på NMF.

Nå er vi en situasjon der vi er aktivt inne og bistår på Haramsøya, så det er naturlig å også ta denne kampen på det største og mest synlige selskapet på utbyggersidens egen hjemmebane. Dette er noe vil kommer til å gjøre mer av også på andre steder i landet og mot andre selskaper. Ingen skal føle seg trygge for en knekk i omdømmet når vi belyser de overgrep og miljøsynder som gjennomføres. Samtidig forteller vi aldri eller kun helt unntaksvis hva vi skal gjøre på forhånd, eller hvilke selskap eller myndighetsorgan vi aksjonerer mot.

Når vi allerede var så sterkt inne på Haramsøya og muligheten åpnet seg for å ansvarliggjøre entreprenøren på deres egen hjemmebane så passet det perfekt, men uansett hvordan vi formulerer et budskap så forventer vi ikke å bli møtt med vold der våre medlemmer og støttespillere blir banket opp og nedslått. Denne saken fikk en stygg vending da Olav Stangeland valgte å kjøre ned for å banke opp naboen for å leie ut veggplass til Miljøvernforbundets bannere. Dette er både grovt og totalt uakseptabelt, og det samtidig også en sak vi kommer til å følge opp aktivt videre.

Dette er nå en politisak under etterforskning og vi forventer at politiet tar dette minst like seriøst som de frem til nå har gjort for vindkraftutbyggerne andre steder i landet. De mangler tydeligvis ingen ressurser når de daglig kan utplassere store politistyrker for å kontrollere lokalbefolkningen.

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Oppsummering

Så svarene på dette er at Stangeland er en stor og politisk aktiv aktør i vindkraftsaker, og ikke bare en liten underleverandør. De velger selv hvilke oppdrag de tar eller ikke tar, og de er selv ansvarlige for sine valg og det som følger av valg som er både kontroversielle og konfliktfylte.

Norges Miljøvernforbund har jobbet aktivt mot vindkraft i mer enn 15 år og kommer ikke til å gi oss før all vindkraftutbygging er stoppet. Vi jobber ikke bare mot en enkelt aktør, men jobber også mot andre aktører, myndighetsorganer og politikere.

Vi jobber på mange måter og med mange metoder og vi forteller ikke på forhånd hva vi skal gjøre. Det er slik vi har gjort det, og det er slik vi skal gjøre det også i fremtiden.

Er du miljøsynder, begår ulovligheter eller opptrer uetisk eller truer naturmangfold, miljø eller folkehelse så må du også regne med å måtte bryne deg på Norges Miljøvernforbund.

Kjære Zephyr, pakk kofferten og forsvinn…

…og kjære Zephyr med eierselskapene Glitre Energi, Vardar, Østfold Energi, Viken fylkeskommune, Drammen kommune og alle dere andre eierkommuner av Zephyr. Det er på tide å pakke kofferten og forsvinne fra Haramsøya og alle andre steder dere raserer for en slump med penger. Dere er ikke ønsket. Når Østlandskommuner og Viken fylkeskommune herjer i helt andre landsdeler enn der dere selv bor for å utbytte lokalbefolkningen der for naturressurser er det en form for kolonivirksomhet, kommunal kolonivirksomhet. Dere opptrer nå som de brutale koloniherrene som ikke har respekt for lokalbefolkningen og som brøyter dere frem på annen manns grunn i et anfall av kortsiktig egoistisk griskhet.

Med underleverandører som Stangeland Maskin er det bare å ønske dere lykke til med omdømmet. Vær sikker på at alle eierkommuner og ordførere blir holdt ansvarlig for dette. Pakk likegodt kofferten og forsvinn først som sist. Dere er ikke hverken ønsket eller velkommen…!!!

De kommunale koloniherrene og deres brutale samarbeidspartnere kan bare pakke kofferten og forsvinne. NOK ER NOK NÅ!!!

…og det samme går til SFE, Falch Renewables, Stadtwerke München, Eolus, Trønderenergi, NTE, St1, Grenselandet og alle dere andre vindkraftprofitører.

NOK ER NOK. Pakk kofferten NÅ. Vindkraften er ikke ønsket her i landet. Her vil vi heller beholde naturen, landskapet, naturmangfoldet, lokalsamfunnene og harmonien. DETTE TAR SLUTT NÅ!!!

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian