Strandryddeturnè 2018

Norges Miljøvernforbund (NMF) jobber med en rekke tiltak for å begrense omfanget av marin forsøpling, og har helt siden oppstarten i 1993 hatt fokus på plast, forsøpling og gjenvinning. De siste årene har vi fokusert stadig mer på marin forsøpling. NMF gjennomførte i 2017, flere strandryddeaksjoner hvor vi til sammen samlet inn og ryddet 364 kubikk søppel som da er 28 663 kg. Mest omfattende var et sammenhengende tokt fra Bergen til Tromsø, der vi plukket over 200 kubikk med søppel.

I tillegg til at NMF jobber med metodeutvikling, informasjonstiltak, undervisning og kartlegging, bruker vi også mye ressurser på aktiv strandrydding, hvor vi rydder strender ved hjelp av frivillige og vårt skip MS Miljødronningen. Dette er en svært effektiv modell hvor vi får ryddet strender som ofte er vanskelig tilgjengelig for den lokale frivilligheten.

Strandryddetokt 2018
Vi er for tiden på et 2 måneders langt strandryddetokt med M/S Miljødronningen, Oslo- Kirkenes. Det er en utvidelse av fjorårets tokt som gikk fra Bergen – Tromsø. Målet med toktet er å rydde kysten så godt vi kan for plast, øke bevisstheten og engasjementet om plast i havet, skape en holdningsendring i hverdagen, få frivillige med ut på ryddingen.

Praktisk utførelse
Selve ryddingen foregår ved at vi seiler M/S Miljødronningen, som har en passasjerkapasitet på 46 pers og et mannskap på 4, til utvalgt farvann og landsetter ryddemannskapene ved hjelp av skipets lettbåt. De frivillige får utdelt nødvendig utstyr og blir under ledelse av våre egne godt opplærte folk fordelt på aktuelle strender i området. Når sekkene er fulle fraktes disse til lettbåten og fraktes til skipet i Big bags som kranes om bord. Hele prosessen blir nøye kartlagt og loggført for videre bruk i vårt og andres arbeid. Vi vil deretter levere søppelet til godkjent mottak ved hjelp av lokale avfallsselskaper.

Stort engasjement på strandrydding i Bergen.

Samarbeid og inkludering
Vi søker alltid samarbeid med våre lokale avdelinger, medlemmer, lokale skoler og andre lag og organisasjoner. Dette både for å skaffe nok frivillige langs hele kysten, engasjere flest mulig og ikke minst skape et så stort lokalt engasjement som mulig. NMF merker seg det store engasjementet i befolkningen for å rydde opp i strandlinjen. Dette engasjementet ønsker NMF å videreføre ved å inkludere lokalbefolkningen i arbeidet som gjøres i sine ytre kystsoner. Vi ønsker at befolkningen skal føle eierskap til det arbeidet som gjøres i sine regioner.

Personlig problem
Erfaringer NMF har med et langtids engasjement rundt plastrydding, er at deltakelse på strandryddedager virkelig endrer mennesker. De frivillige kjenner på et langt større eierskap til problemet i etterkant. Dette understøttes også av forskning rundt psykologi og miljøutfordringer. ”Bare når et problem blir personlig, vil det kunne endre våre handlinger og vaner”, skriver psykolog og BI professor Per Espen Stoknes i boken ” Det vi tenker på, når vi ikke prøve å tenke på global oppvarming”. Det er noe i det. Så da er oppgaven klar; langt flere mennesker må engasjere seg. Nå.

Ruben M. Oddekalv holder undervisning om marin forsøpling.

Undervisning
Vi legger også opp til at vi skal ha elever ombord ved hvert stopp og holde undervisning i konferansesalen om marin forsøpling, her har vi også en utstilling som viser problemet visuelt.

Rørvik
I skrivende stund ligger vi til kai i Rørvik. Vi skal ha en ryddeaksjon her i ettermiddag kl 16. Vi har vert ute på befaring og funnet opptil flere viker/bukter som trengs ryddes i nærområdet. Vi var litt i tvil om det var noe særlig til marint søppel å finne her. For her har nemlig elever sommerjobb å rydde plast. Kjempebra tiltak, og vi må faktisk lete for å finne forsøplede strender! Men noe nytt kommer hele tiden, og det er det vi skal rydde i dag.


Sjekk ut hele eventen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian