Miljøvernforbundet kvesser knivene: Sammen stopper vi vindindustrien!

Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med redsel på i hvilket omfang og tempo det norske landskapet å ofres for store arealkrevende og ikke minst unødvendige vindturbinanlegg. NMF og våre mange frivillige rundt omkring i Norge har i snart 15 år stått på barikadene for å stoppe slike prosjekt, til fordel for natur og mennesker. Flere konsesjonssaker er heldigvis blitt stoppet som resultat av vårt arbeid, og vi har greid å berge noen av norges vakre naturområder fra utbygging.

For oss som miljøorganisasjon er det noe grunnleggende feil i det å skulle bygge ut og ødelegge så store naturområder som vindindustrien krever for å hente ut et produkt nasjonen vår ikke trenger. Sannheten er jo at vi allerede produserer mer en vi forbruker. Utbygging av vindkraft i Norge handler kun om penger til utbyggere og kraftspekulanter, ikke miljø. Vindindustrien i Norge seiler under et av den moderne tids falskeste miljøflagg!

NMF var første organisasjonen som stilte seg på barikadene mot vindindustri i Norge for snart 15 år siden og stod de første årene alene mot utbyggere, industri, myndigheter og ikke minst, andre miljøorganisasjoner. Dette i en tid da flere av de andre organisasjonene faktisk arbeidet for å få innført de støtteordningene (grønne sertifikater samt skatte -og avgiftsfritak) som nå dessverre har blitt drivkraften bak den nye Klondikestemningen som nå råder i vindkraftbransjen. Nå har imidlertid de aller fleste dedikerte miljøorganisasjonene snudd og innsett at vindindustri ikke har noe positivt å tilby verken for nasjonen eller miljøet. Noen har vært på rett side hele veien, mens andre nå heldigvis har snudd. La Naturen Leve, Naturvernforbundet, Ornitologisk forening, DNT, med flere stiller nå sammen med oss i en felles front mot den bølgen av utbyggingskåthet vindindustrien pusher over hele landet.
Dette gleder oss stort!

Samtidig som mange miljøorganisasjoner har dannet felles front mot de massive utbyggingsplanene har utbyggingspresset vokst enormt og ingen områder er trygge. Miljøvernforbundet står fortsatt i fremste rekke i kampen mot denne naturraseringen og gjør oss klare til å intensivere kampen i takt med at presset fra nye utbyggingssaker nå er blitt massivt fra både norske forvaltningsmyndigheter og av både norske og internasjonale energiselskaper og investorgrupper.

Vi har derfor sett oss nødt til å utvide kapasiteten på dette området og har ansatt ytterligere to saksbehandlere på vindkraftssaken, Arnfinn Nilsen og Ragna Heffermehl.

 

Møt Arnfinn Nilsen

Arnfinn har en glødende interesse for natur og naturvern og i tillegg kompetanse og erfaring fra tidligere jobber og utdannelse som vil være en styrke for vindkraftssaken og for Miljøvernforbundet som organisasjon. Han vil jobbe ut fra vårt hovedkontor i Skuteviksbodene, Bergen og fra sitt hjemsted i Sandnes.

Jeg har vært opptatt av natur og det som rører seg i naturen så lenge jeg kan huske. Vi hadde et familiested ved sjøen og foreldrene mine var veldig opptatt av å ta meg og min søster ut på forskjellige turer i naturen så ofte det lot seg gjøre. Gjennom hele oppveksten var jeg mye ute og det var nok like vanskelig å få meg inn om kveldene som det er å få barn til å løsrive seg fra PlayStation og gå ut nå for tiden.

Jeg ble tidlig engasjert i naturvern i ungdomsårene mens de store vassdragssakene pågikk som verst, og har fulgt godt med og engasjert meg i flere saker oppigjennom.

Som medlem over mange år har jeg fulgt Miljøvernforbundets kamp mot vindindustrien og innsats på en rekke miljøfelt og er svært takknemlig for muligheten til nå å bli en del av teamet som kjemper for å bevare det jeg er så glad i!

Som ivrig naturfotograf er jeg også en aktiv naturbruker og ser hvor viktig naturen er for både kropp og sinn. Som nordmenn flest, har vi alle fått vokse opp med fin natur rett utenfor dørstokken, nesten uansett hvor vi har vært bosatt her i landet. Dette er dessverre ikke lenger noen selvfølge for mange av oss. Vi mister mer og mer natur i utviklingens tegn og inngrepene øker både i dimensjoner og omfang. Vindkraftsaken er den som legger beslag på, og forandrer naturlandskapet mest dramatisk og på kortest mulig tid. Det har vært frustrerende og vondt å stå på sidelinjen og se på denne utviklingen, og det føles godt å nå kunne vie hele min tid i kampen for natur, miljø og lokalsamfunn over hele dette vakre landet.

Arnfinn Nilsen – saksbehandler vindkraft
Direkte: 55 30 67 08 Mob: 952 67 007 Mail: arnfinn@nmf.no

 

Møt Ragna Heffermehl

Ragna er levende engasjert og vil bidra i kampen mot vindkraft. Hun jobber i tillegg med å øke oppmerksomheten på skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi. I motsetning til vindkraften er dette en usynlig, men stor miljøtrussel, som det er meget viktig å bekjempe før 5G blir rullet ut over Norge, Europa og verden.

Jeg har alltid vært naturelsker, og fikk sjokk da jeg forsto hvor mye vindmøller som egentlig er planlagt bygd i Norge. Det fant jeg tilfeldigvis ut i forbindelse med at nettselskapet skulle ha en smartmåler inn i huset mitt. De maste mistenkelig mye – trodde de virkelig at de kunne tvinge det på alle som én her i landet?

Som en ganske helsebevisst person har jeg lenge vært oppmerksom på helsefaren i forbindelse med EMF (elektromagnetisk stråling). Hvor utrolig mye forskning som faktisk dokumenterer helserisiko, var jeg ikke klar over før jeg begynte å undersøke selv. Skolen til barnet mitt hadde anskaffet PC’er uten lagringsplass – noe som betyr at trådløst internett brukes hele tiden.

Da satte jeg meg ned og lette fram dokumentasjon til rektor, som svarte at han kun forholdt seg til grenseverdiene til DSA. Altså, på tross av all dokumentasjonen på at grenseverdiene bør senkes drastisk, tok han ikke personlig ansvar for å vurdere forskningen selv. At folk ikke tenker selv, og ikke tar personlig ansvar i så viktige spørsmål, er noe av det som undrer meg mest her i verden. Det er etisk uforsvarlig å handle mot bedre vitende, og det er ingen unnskyldning at DSA foreløpig nekter å ta forskningen til følge.

Alvoret ved trådløse nettverk førte meg derfor til en del mer skriving i sosiale medier – og til slutt hit til NMF, hvor jeg skal jobbe i halvtids stilling med å bekjempe vindmøller og 5G, og øke bevisstheten rundt helsefarene ved stråling fra mobiler og trådløse nettverk. Jeg får masse henvendelser fra engasjerte folk, og håper og tror at vi kan samle alle ildsjeler til å få informert befolkningen og tvinge DSA til å stå til ansvar.
Jeg er utdannet i fluidmekanikk ved Universitetet i Oslo, og har jobbet som lærer i naturfag, fysikk og matte ved ungdoms –og videregående skoler.

Ragna Heffermehl – saksbehandler vindkraft, smartmålere og 5G
Direkte: 55 30 67 02 Mob: 481 19 462 Mail: ragna@nmf.no

 

Vi har ikke mer natur å miste. Naturen kan ikke produseres. Den kan bare tas vare på eller mistes. Jeg skal ihvertfall, sammen med mine nye kolleger i Miljøvernforbundet gjøre mitt til at vi får beholde så mye som mulig, både for oss som lever nå, og for våre etterkommere. Vi gjør oss nå klare til å demme opp for den planlagte storutbyggingen av norsk natur og jeg håper også du vil være med oss på laget. Vi trenger medlemmer som bryr seg i ryggen for å vinne denne kampen.
Sammen er jeg overbevist om at vi greier å stoppe vindindustrien fra å rasere Norge!

Meld deg inn på nmf.no/medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian