Miljøvernforbundet reagerer sterkt på Cermaq Norges ønske om oppdrett i unikt sårbart område

Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på Cermaq Norge sitt ønske om å etablere et oppdrettsanlegg utenfor et unikt marint sårbart område.

Norges Miljøvernforbund har i dag levert inn en høringsinnsigelse mot Cermaq Norge søknad om opprettelse av et nytt oppdrettsanlegg i Sagfjorden, Hamarøy Kommune.

Sagfjorden er fra før meget belastet av oppdrettsanlegg, og er etter NMF sin mening i ferd med å bli ødelagt som en frisk og god fjord, med tidligere meget gode fiskeforekomster. Dette er ifølge lokale fiskere allerede i ferd med å skje med den oppdretts intensiteten som allerede er i fjorden.

Nå ønsker altså Cermaq Norge å fylle opp fjorden med enda et anlegg. Og denne gangen rett utenfor et meget spesielt område med 7 forskjellige tidevann strømmer, som er planlagt som et marint verneområde.

Se høringssvar her.

 

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian