Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune.

Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som Wilsgård eier sammen med Nor Seafood og Troms Fylkeskommune. Rømmingen ble oppdaget da oppdretter satte ut gjenfangst garn for å fange inn 1 stk. laks som smatt ut av nota i forbindelse med avlusing av laksen, og fanget 2 laks i garnet. Dykkere ble da sendt ned for å sjekke nøtene, og oppdaget en flenge i den ene nota.

NMF må bare smile av en slik fantasifull forklaring om hvordan rømmingen ble oppdaget. Opptelling av antall laks i ettertid viste at Wilsgård mener at 3500 laks hadde rømt. Et tall NMF selvsagt betviler på det sterkeste. NMF har i mange år krevd at all oppdrett av fisk må skje i lukkede løsninger. Det er på tide at våre politikere skjønner at slike hendelser ikke blir godkjent blant Norges befolkning. Den ekte villaksen er i ferd med å bli utradert fordi gen innblanding fra rømt oppdrettslaks utvanner de ekte villaksstammene.

Se anmeldelsen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian