Potet med antibiotikaresistens

Genmodifiserte potet (Solanum tuberosum) variasjon Amflora (EH92-527-1) er uegnet som mat. Det er utviklet av BASF og er godkjennt hovedsaklige for industrielle formål. Amylopektin stivelsen er tatt ut til industrielt formål, rester som potetmasse og saft kan bare behandles i dyrefôr. Det europeiske kommisjonen foreslo først dyrking og salg av GMO potet Amflora i 2007 etter uttalelsen fra EFSA. EUs statsministrer og tjenestemenn kunne ikke godkjenne eller avvise forslaget. Deretter utøvde Kommisjonen til å gi unilateralt godkjennelse i 2010. I 2010, ble potet EH92-527-1 dyrket på 26 steder i EU; 16 i Sverige, 9 i Tsjekkisk Republikk og 1 i Tyskland. Genmodifisert potet EH92-527-1 er innsatt Gbss-gen for å produsere potet uten amylose, bare amylopektin og innsatt gen NptII-gen for antibiotika resistens.

Opptak fra bakterier av fremmed GMO DNA kan forekomme naturlig f.eks på bladene til GMO planten. Et gen for antibiotikaresistens fra GMO plantene kan komme inn i bakterier på disse plantene. For at et slikt gen som NptII kan utvikle seg og bli utbredt i bakterie kolonier, må det fremme overlevelse av vertsbakterien. Tilstedeværelsen av antibiotika i et miljø kan fremme utviklingen av en antibiotikaresistent stamme og utelukke utviklingen av alle andre stammer uten antibiotisk resistens. Et selektivt trykk ved tilstedeværelsen av antibiotika som kanamycin kan være alt som er nødvendig for å transformere bakterier med NptII-genet. Dette vil muligens kunne oppstå i et miljø sånn som er f.eks i en grisehus.

Det betyr at dette er høy risiko planter fordi de kan overføre denne antibiotika resistens til bakterie arter som er i kontakt med plantene. Dette hypotetisk øyeblikk er tegnet horisontal i tid fra en art til en annen. Dette er annerledes til den generelle teori at alt gen er arvet fra deres forfedre og som er tegnet med en nedover retning vertikal i tid. Fremmede gen fra fremmede arter som GMO planter kan i noe tilfeller kommer seg i celler til bakterie arter og bli en del av artens genene. Dette betyr også at dette NptII-gen fra planterester av Amflora potet i noen sjelden tilfeller kan komme i andre organismer som mikrober og blir en del av deres DNA. Gitt det faktum at DNA fra plantevev i miljøet kan overføres bakterie (se referanse). Da er det en teoretisk mulighet (Bayesian) for at NptII-genet for antibiotika resistens, som er innsatt potetplanten fra en bakterie, kan overføre til en annen bakterie om igjen og igjen.

EFSA fikk vite i 2009 fra Panel of Biological Hazards (BIOHAZ) At horisontal genoverføring fra plante til bakterier kan være under deteksjonsnivået. At derimot er forekomster av GMO planter med innsatt gen for antibiotika resistens så globalt og stor at den kumulative sannsynligheten for overføring kan variere fra usannsynlig til høy. At det finnes alternativer til bruk av antibiotika resistens som markør gener. At den fremvoksende pandemien av antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot folke- og dyres helse. At når bakterier med antibiotikaresistens gener har oppnådd full levedyktighet, vil de oppføre seg som andre smittsomme bakterielle sykdommer.

Dette informasjon fra BIOHAZ som er beskrevet som minoritets opinion ble ikke sendt videre av EU kommisjon til de kompetente komiteer i EU. Denne beslutning førte til at den Europeisk Kommisjonen kunne gi unilateralt godkjennelse i 2010. Men fordi Kommisjonen vesentlig hadde unnlatt å oppfylle sine rettslige forpliktelser, annullerte Retten de omtvistede vedtakene. BASF stanset dyrking av Amflora potet i Europa i 2012. Begrunnelsen var mangel av aksept av allmennheten i Europa.

Lenker:

Approving the GM potato
Genetically modified potato Amflora
GMOs: EU decision-making process explained

Referanse:

Vogel TM, Pontiroli A, Rizzi A, Simonet P, Daffonchio D, Monier JM (2009) Visual evidence of horizontal gene transfer between plants and Bacteria in the phytosphere of transplastomic tobacco. Appl Environ Microb 75 (10):3314-3322

Relaterte artikler

nb_NONorwegian