Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje GA21

GA21 (Zea mays) har en sentralt innsatt sekvens. Det er innsatt mepsps-genet som skal gi denne genmodifiserte maisplanten beskyttelse mot herbicider med glyfosat. Mepsps-genet (mutated-5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase), vil danne et mEPSPSenzym. Det aktive stoffet glyfosat i herbicider målretter og binder seg til EPSPS-enzymet som finnes i bakterier, sopp, og planter. Enzymet mEPSPS i GA21 er endret gjennom mutasjon av epsps-genet fra mais. GA21 med mEPSPS tåler glyfosat fordi dette mEPSPS mangler bindingssted der glyfosat kan hemme det.

GA21 ble produsert via mikroprosjektil-bombardement av mais suspensjonskultur- celler. Det ble innsatt en vektor med komponenter fra ris (Oryza sativa) som gir konstitutiv uttrykk formepsps-genet i mais. Ved siden av denne er det innsatt en kloroplast transittpeptid-sekvens fra solsikke (Helianthus annuus) og en RuBisCo gensekvens fra mais. Denne sekvensen har funksjonen å lede mEPSPS-protein til kloroplast som er stedet for aromatisk aminosyrebiosyntese. Deretter følger en sekvens som koder for selve mEPSPS-proteinet. Den siste sekvensen stammer fra en bakterie Agrobakterium tumefaciens og er der for å avslutte ytterligere transkripsjon.

Dette mepsps-genet vil danne mEPSPS-enzym som vil gjøre mais GA21 tolerant mot ugressmidler som inneholder glyfosat eller sulfosat. GA21 kan ha lavere glyfosat toleranse en f.eks NK603 og andre genmodifiserte maislinjer. Derimot gir disse genmodifikasjoner GA21 nok resistens i mot glyfosat, sånn at glyfosat kan brukes som aktivstoff i ugressmidler uten at det dreper GA21 ved anbefalte konsentrasjoner. Det finnes mEPSPS i nesten alle celler til GA21, også i pollen.

Mepsps-genet stammer fra mais. Det isolerte endogene GA21-epsps-genet ble modifisert gjennom stedrettet (site-directed) mutagenese. Stedrettet mutagenese skaper en mutasjon på et definert sted, og krever en kjent mal-sekvens (template sequence). Disse maiscellene ble dyrket deretter på et medium med glyfosat. De voksne plantene som overlevde glyfosat inneholdt mepsps (mutert-epsps-gen) som ga glyfosattoleranse. GA21 skal overleve å bli sprøytet på med ugressmidler med høye konsentrasjoner av glyfosat. GA21 har mutert epsps-gen fra mais skapt gjennom stedrettet mutagenese for å danne en glyfosat-resistent variant av 5-enolpyruvulshikimat-3-fosfat-syntase (EPSPS). Denne glyfosatresistente varianten er mEPSPS-enzym dannet av mepsps-gen som er en mutert versjon av epsps fra mais.

Glyfosat herbicider har som oftest en adjuvans som POEA(Polyoxyethylene tallow amine). Dette er et stoff som gjør opptak av glyfosat i celler mer effektivt. I ugressmidler som Roundup er det POEA som er adjuvans, og som har vist seg å være mer enn tusen ganger mer toksisk enn glyfosat i tre forskjellige humancellelinjer. Toksisiteten til POEA er også vist i undersøkelser med forskjellige akvatiske dyr. De kommersielle herbicidene med glyfosat og adjuvans er vesentlig mer toksisk enn bare glyfosat. I en toårig undersøkelse av rotter eksponert for lav dose glyfosatbasert herbicid (Roundup), ble rottene funnet å samle serum triglyserider etter hvert som de var eldre etter ett år. Det ble registrert og dokumentert at det skapte vesentlige endringer i leverens biokjemi, som vil føre til endringer i leverens anatomi og patologiske forandringer. Noen av disse endringene ble detektert innenfor området mellom glyfosat tillatt i drikkevann og glyfosat tillatt i næringsmidler.

Lenke:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_out121_en.pdf

Referanse:
Mesnage R., Renney G., Séralini G.-E., Ward M., and M. N. Antoniou. 2017. Multiomics reveal non-alcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide. Sci. Rep. 7, 39328 doi: 10.1038/srep39328.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian